Premiär för unik gjutform – Celsaform U – självstabiliserande, kvarsittande form med inbyggd distansering!

Morgan Larsson, produktchef – ”Celsaform U är en lättarbetad kvarsittande form som förenklar formsättningen dramatiskt av framför allt grundsulor och kantbalkar.”

Celsaform U

Enklare och snabbare formningsarbete

Nu kan byggbranschen se fram emot en enklare och snabbare formsättning. Celsa Steel Service har utökat sin serie av tidsbesparande armerings- och formsättningsprodukter med en ny typ av betongform –  Celsaform U.

Traditionellt formningsarbete innefattar många tidsödande och oergonomiska moment som nu kan elimineras samtidigt som kostnaden för armeringsarbetet minskas.

Produktchef och tillika projektledare Morgan Larsson är entusiastisk inför lanseringen  – ”Historiskt så har den här typen av formsättning alltid varit ett tidsödande och tungt moment i byggprojekten. Oavsett metod så har utmaningarna legat i bland annat materialhantering, tillpassning, stabilisering etc.

Formsättning av grundsulor förenklas ”dramatiskt”

Användningsområdena är först och främst gjutning av grundsulor och kantbalkar.

Morgan Larsson – ”Celsaform U är en lättarbetad kvarsittande form som förenklar formsättningen dramatiskt av framför allt grundsulor, kantbalkar etc. Med sin låga vikt och unika design ger Celsaform U en stor tidsbesparing för arbetsplatserna, och den är vidare ”bäst i klassen” ur såväl ett ergonomiskt- som miljömässigt perspektiv.”

Unik multifunktionell produkt

Celsaform U är en unik produkt utan någon motsvarande ersättningsprodukt på marknaden.

Morgan Larsson – ”Celsaform U är vår absolut största satsning hittills inom betongkomplement, och responsen från de pilotprojekt som vi kört fram till nu har varit överväldigande positiv. När vi nu lanserar Celsaform U så är vi övertygade om att den kommer skapa stort intresse och nyfikenhet i branschen, då det idag inte finns någon motsvarande produkt på marknaden.”

Lanseringen sker till att börja med i Sverige.

Om Celsaform U

Celsaform U är en självstabiliserande, kvarsittande betongform med inbyggd distansering. Formen består av ett beklätt och specialbockat armeringsnät.

Några av fördelarna:

  • Flera funktioner i samma produkt.
  • Tidsbesparande.
  • Kräver få verktyg.
  • Självbärande.
  • Inbyggd distansering mot underkant.
  • Skapar bättre arbetsmiljö.
  • Kräver inga förkunskaper.
  • Armeringsstål med lågt klimatavtryck enligt EPD.

Liknande artiklar