Varmförzinkning av armering ger en extra säkerhet mot betongsprängningar och minimerar riskerna för komplicerat underhåll.

I de flesta fall behöver inte armering något extra korrosionsskydd i form av varmförzinkning. Den alkaliska miljön i den omgivande betongen skapar nämligen en skyddande oxidfilm på armeringen. I vissa situationer ger dock detta inte ett tillräckligt skydd – vid sprickbildning,  då  täckskiktet är för tunt eller då betongen utsätts för avisningssalt, eller befinner sig i en marin miljö. Att i dessa scenarion varmförzinka armering är en beprövad och pålitlig åtgärd vilket studier påvisar.

Varmförzinka hela armeringskonstruktionen

Ibland framförs önskemålet att endast varmförzinka den exponerade armeringen. Detta anser vi är onödigt och är dessutom ofta dyrare än att varmförzinka hela konstruktionen. Några problem med vidhäftning mellan betong och varmförzinkad armering föreligger ej.

Fördelar med varmförzinkad armering

  • Armeringen blir mindre känslig för varierande betongkvalitet.
  • Ett tunnare täckskikt kan användas.
  • Mer motståndskraftig i kloridhaltig miljö.
  • Inte lika känsligt för betongens karbonatisering

Galvanisering eller varmförzinkning?

Vad är skillnaden egentligen? Både varmförzinkning och galvanisering är en form av förzinkning, dvs att man applicerar ett tunt lager zink på järn. Men när det gäller armeringsstål så används i princip alltid  varmförzinkning. Ordet ”galvad” har blivit mer eller mindre ett samlingsnamn/slang för förzinkning oavsett vilken teknik man syftar på.

Galvanisering (ej armering)
Vid  “galvning”  appliceras zinket med så kallad elektroplätering (elförzinkning). Vid krav av ett ännu högre rostskydd används varmförzinkning. Armeringsstål galvaniseras ej.

Varmförzinkning
Vid varmförzinkning doppas armeringen i ett 460 grader varmt zink-bad.

Rostfri armering VS varmförzinkat

Rostfri armering har krom (Cr) som största legeringsämne. Vid en halt av ca 12% krom uppnår järnet en så god passivitet att det inte rostar i vanlig atmosfär. I svåra miljöer kan dock även rostfri armering rosta. Fördelen med rostfritt är frånvaron av galvanisk korrosion. Även de försvagade magnetiska egenskaperna kan vara en fördel vid vissa byggnadskonstruktioner.  Nackdelen är ett betydligt högre pris än varmförzinkat.

Galvanisk korrosion
Zink är en oädel metall och beter sig som en offeranod i kontakt med andra metaller. Varmförzinkad armering bör därför inte ha kontakt med svart armering, koppar etc, då detta kan skapa en galvanisk cell som gör att zinket tynar bort snabbare än förväntat.

Ingen lagerförd produkt

Vi lagerför ej varmförzinkad armering. Produkten finns endast som beställningssortiment i större kvantitet.