Tekla BIMsight är ett gratis program för att öppna och granska 3d-modeller. I BIMsight kan användare enkelt:

  • Vrida på modellen för att granska armering från olika håll
  • Zooma in speciellt intressanta detaljer
  • Dölja och ta fram olika grupper av armeringsjärn
  • Se information om specifika armeringsjärn, ex. littera, s-avstånd och vikt
  • Mäta avstånd

”Det där med 3d är suveränt bra!”
Stefan och Anders, arbetsledare och armerare på Skanska

Om er arbetsplats önskar så tillhandahåller vi en BIMsight modell över betong och armering innan eller i samband med armeringsleveransen. De arbetsplatser som använder Celsas Steel Service BIMsight modell använder modellen för att planera och gå igenom armeringsarbetet innan det påbörjas. Vid dessa möten uppmärksammas och löses ofta problem eller svårigheter som annars skulle lösts vid ett senare och mer kostsamt tillfälle.

”Där är ju två lager, det har jag inte sett innan… sån här skulle vi alltid haft!”
Stefan och Anders, arbetsledare och armerare på Skanska

Kom-igång med BIMsight