Certifiering och märkning

Vårt armeringsstål kommer från Celsa Nordic´s stålverk i Norge, med en av världens renaste tillverkningsprocesser av stål.

Miljöfakta redovisas och certifieras genom tredjepartsgranskad enligt EPD baserad på PCR 2019:14 deklarerade 373 kg CO2 ekvivalenter per ton producerat armeringsstål (A1-A3). Armeringsstålet uppfyller kraven för kvalité, märkning och bearbetning enligt SBS Nordcert.

Armeringsbeteckningar

Allt armeringsmaterial är märkt enligt följande beteckningar och system som följer svenska myndigheters regler. Armeringen uppfyller de materialegenskaper som beskrivs i den svenska standarden SS 212540:2011.

Armeringsbeteckningar består av fem grupper:

  1. Produktform och geometri
  2. Seghetsklass/karaktäristisk sträckgräns i MPa
  3. Stålklass
  4. Leveranstillstånd
  5. Leveransform

Exempel: K500C-TR

K 500 C -T RProduktform och geometriStålklassLeveranstillståndLeveransformSeghetsklass/sträckgräns i MPa

1. Produktform och geometri

K – Kamstång (läs mer om kamstål)
P – Profilerad stång med intryckningar
S – Slät armeringsstång
NK – Nät av kamstång
NP – Nät av profilerad armeringsstång
NS – Nät av slätstång

2. Seghetsklass & 3. Stålklass

 KlassTyp av specifi-
cerade värden
AABBC
Sträckgräns≥400Cv
Re (MPa)≤600p=0,95
Förhållande≥ 1,05≥ 1,08≥ 1,08≥ 1,15Cv
Rm    p=0,90
Gränstöjning≥ 2,5≥ 3,0≥ 5,0≥ 7,5Cv
Agt (%)    p=0,90
Klass A, B och C överensstämmer med Eurokod 2, bilaga C.
Klass AB är anpassad till svenska förhållanden.

 

4. Leveranstillstånd

-B – Varmvalsat och luftsvalnat
-T – Varmvalsat och ythärdat (läs mer om metoden Tempcore →)
-W – Kallbearbetat med signifikant reduktion av tvärsnittsarea
-K – Kallbearbetat utan signifikant reduktion av tvärsnittsarea

5. Leveransform

R – Coil eller rak stång riktad från coil
Ingen beteckning – Rak stång

Vi levererar alla typer av armeringsstål.

BeteckningTypDimension
K 500 C-TVarmvalsat6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 40
KS 600 ST (SS 14 21 68)Varmvalsat12, 16, 20, 25
K 500 AB-WKallbearbetat5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Armeringsstålet kan varmförzinkas i alla produktformer.

Läs mer om: