Certifiering och märkning

Vårt armeringsstål kommer från Celsa Nordic´s stålverk i Norge, med en av världens renaste tillverkningsprocesser av stål.

Miljöfakta redovisas och certifieras genom tredjepartsgranskad EPD hos EPD International med deklarerade 370 kg CO2 ekvivalenter per ton producerat armeringsstål.

Armeringsstålet uppfyller kraven för kvalité, märkning och bearbetning enligt SBS Nordcert.

Olika typer av armeringsstål

Vi levererar alla typer av armeringsstål.

BeteckningTypDimension
K 500 C-TVarmvalsat6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 40
KS 600 STVarmvalsat12, 16, 20, 25
K 500 AB-WKallbearbetat5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Armeringsstålet kan galvaniseras i alla produktformer

Armeringsbeteckningar

Allt armeringsmaterial är märkt enligt följande beteckningar och system som följer svenska myndigheters regler. Armeringen uppfyller de materialegenskaper som beskrivs i den svenska standarden SS 212540:2011.

K500C-TR
12345

Armeringsbeteckningar är uppbyggda av fem olika grupper:

  1. Produktform och geometri
  2. Karaktäristisk sträckgräns i MPa
  3. Stålklass
  4. Leveranstillstånd
  5. Leveransform

Produktform och geometri

K – Kamstång
P – Profilerad stång med intryckningar
S – Slät armeringsstång
NK – Nät av kamstång
NP – Nät av profilerad armeringsstång
NS – Nät av slätstång

Seghetsklass

 KlassTyp av specifi-
cerade värden
AABBC
Sträckgräns≥400Cv
Re (MPa)≤600p=0,95
Förhållande≥ 1,05≥ 1,08≥ 1,08≥ 1,15Cv
Rm    p=0,90
Gränstöjning≥ 2,5≥ 3,0≥ 5,0≥ 7,5Cv
Agt (%)    p=0,90
Klass A, B och C överensstämmer med Eurokod 2, bilaga C.
Klass AB är anpassad till svenska förhållanden.

Leveranstillstånd

-B – Varmvalsat och luftsvalnat
-T – Varmvalsat och ythärdat (läs mer om metoden Tempcore →)
-W – Kallbearbetat med signifikant reduktion av TS-area
-K – Kallbearbetat utan signifikant reduktion av TS-arean

Leveransform

R – Roil och rak stång riktad från coil
Ingen beteckning – Rak stång