Startsidan » Produkter » Armeringsstål

Armeringsstål

Certifiering och märkning

Vårt armeringsstål kommer från Celsa Nordic´s stålverk i Norge, med en av världens renaste tillverkningsprocesser av stål. Miljöfakta redovisas och certifieras genom tredjepartsgranskad EPD hos EPD International med deklarerade 360 kg CO2 ekvivalenter per ton producerat armeringsstål.

Certifierad armeringArmeringsstålet uppfyller kraven för kvalité, märkning och bearbetning enligt:

Olika typer av armeringsstål

Vi levererar alla typer av armeringsstål.

Beteckning Typ Dimension
K500C-T Varmvalsat 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 40
K600B-T Varmvalsat 12, 16, 20, 25
K500AB-W Kallbearbetat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Armeringsstålet kan galvaniseras i alla produktformer

Armeringsbeteckningar

Allt armeringsmaterial är märkt enligt följande beteckningar och system som följer svenska myndigheters regler. Armeringen uppfyller de materialegenskaper som beskrivs i den svenska standarden SS 212540:2011.

K 500 C -T R
1 2 3 4 5

Armeringsbeteckningar är uppbyggda av fem olika grupper:

  1. produktform och geometri
  2. Karaktäristisk sträckgräns i MPa
  3. Stålklass
  4. Leveranstillstånd
  5. Leveransform

Produktform och geometri

K – Kamstång
P – Profilerad stång med intryckningar
S – Slät stång
NK – Nät av kamstång
NP – Nät av profilerad stång
NS – Nät av slätstång

Seghetsklass

  Klass Typ av specifi-
cerade värden
A AB B C
Sträckgräns ≥400 Cv
Re (MPa) ≤600 p=0,95
Förhållande ≥ 1,05 ≥ 1,08 ≥ 1,08 ≥ 1,15 Cv
Rm p=0,90
Gränstöjning ≥ 2,5 ≥ 3,0 ≥ 5,0 ≥ 7,5 Cv
Agt (%) p=0,90
Klass A, B och C överensstämmer med Eurokod 2, bilaga C.
Klass AB är anpassad till svenska förhållanden.

Leveranstillstånd

-B – Varmvalsat och luftsvalnat
-T – Varmvalsat och ythärdat
-W – Kallbearbetat med signifikant reduktion av TS-area
-K – Kallbearbetat utan signifikant reduktion av TS-arean

Leveransform

R – Roil och rak stång riktad från coil
Ingen beteckning – Rak stång