Celsa Steel Service AB – ett miljöföretag

Vårt företag är certifierat enligt ISO 14001 vilket innebär att vi arbetar för en hållbar utveckling av miljön.

När vi omsätter det till konkret handling så menas det att vi kontinuerligt arbetar med att reducera de miljöpåverkande faktorer som omger verksamheten.

Vi har i vår miljöpolicy angivit de faktorer som har störst miljöpåverkan och det är i första hand dessa områden som upptar våra ansträngningar. Vi följer självklart de anvisningar och råd som gäller för att upprätthålla vår miljöimage och vi anlitar expertis inom de områden där vi saknar nödvändig kompetens eller behörighet.

Vår strävan och vår förhoppning är att våra kunder och allmänheten skall uppleva oss som ett ansvarstagande företag som hela tiden arbetar för en bättre miljö.

Material för produktionen av kundanpassade armeringsprodukter kommer från Celsa Nordics stål-och valsverk i Mo i Rana, Norge. Celsa Nordic har under många år investerat i ny teknik, inte bara att uppfylla, men att överträffa krav i norsk miljölagstiftning. Alla dessa investeringar har tillsammans en stor inverkan på produktionen av mer miljövänlig armering i alla etapper av produktionen, det vill säga från ståltillverkning och valsning till transporter.

Det finns också miljövinster med stålverkets placering i Norge. Användningen av vattenkraft minskar indirekta utsläpp och det vatten som används i processerna kommer från omgivande vattenmagasin utan tillförd energi. Vattnet nyttjas i processerna men används också för att producera el i industriparken på sin väg till havet.

Celsa Nordic har varit en pionjär inom miljö i Norge genom att:

  • Producera sin första miljörapport enligt NS-EN ISO 14001 redan 1996
  • Att 2010 bli ett av dem första stålverken i Europa att certifieras enligt Eco-Management & Audit Scheme (EMAS)
  • En 100 % skrotbaserad produktion (Norges största återvinningsföretag)
  • Minska utsläppen av kvicksilver samt primär och sekundär stoftutsläpp, uppmärksammat av Klima- og Forurensningsdirektoratet (Klif) i Norge.

Ett kvalitetscertifierat företag

Celsa Steel Service är certifierat enligt SS – EN ISO 9001:2015 vilket innebär att grunden i vårt arbete är nöjda kunder – kvalitet – leveranssäkerhet.

När vi omsätter detta i praktiken innebär det att vi har en kontinuerlig utveckling av kvalitén på våra produkter. En god kvalitetskontroll och spårbarhet från underleverantörer till färdiga produkter.

Vi har i vår kvalitetspolicy angivit Celsa Steel Service AB policy.

Hållbar utveckling

Celsa Steel Service arbetar aktivt för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Celsa Steel Service arbetar tillsammans med sina kunder och samarbetspartners för att bidra till ett hållbart samhälle och ökad produktivitet i byggprocessen. Samhällsutvecklingen bedrivs bl.a. genom:

  • Stora investeringar i miljöreningstekniker på koncernens stålverk i Mo i Rana i Norge
  • Upphandling av energi producerad av vatten- och vindkraft
  • Utveckling och marknadsföring av produkter som bidrar till ökad produktivitet
  • Föreläsningar och utbildningar hos konstruktörer, entreprenörer och universitet på olika avdelningar om armeringsstålets inverkan på miljö och produktivitet
  • Utveckling av nya tjänster och implementering av BIM för att öka produktiviteten i armeringsprocessen
  • Deltagande i utvecklings- och forskningsprojekt

Miljövarudeklaration – miljön i fokus

Celsa Steel Service kan som en av de första armeringsleverantören och producenten i Europa presentera en miljövarudeklaration, EPD (Environmental Product Declaration), för sina produkter. Miljövarudeklarationen är utförd av en oberoende tredjepart. Läs mer om miljövarudeklarationer. Celsa Steel Service kan liknas vid en stor återvinningsindustri där metallskrot ifrån bilar, armering och fartyg smälts ner och blir till nytt förstklassigt och miljödeklarerat armeringsstål.

”An environmental declaration, is defined, in ISO 14025, as quantified environmental data for a product with pre-set categories of parameters based on the ISO 14040 series of standards, but not excluding additional environmental information”

I takt med att bostäder och andra konstruktioner går mot noll-utsläpp under sin drifts-/bruksfas blir det under kommande år intressantare att titta närmre på hur de inbyggda materialen påverkat miljö vid sin framställning.