Startsidan » Kvalite och miljö

Kvalite och miljö


Celsa Steel Service AB – ett miljöföretag

Vårt företag är certifierat enligt ISO 14001 vilket innebär att vi arbetar för en hållbar utveckling av miljön. När vi omsätter det till konkret handling så menas det att vi kontinuerligt arbetar med att reducera de miljöpåverkande faktorer som omger verksamheten.

Vi har i vår miljöpolicy angivit de faktorer som har störst miljöpåverkan och det är i första hand dessa områden som upptar våra ansträngningar.

Vi följer självklart de anvisningar och råd som gäller för att upprätthålla vår miljöimage och vi anlitar expertis inom de områden där vi saknar nödvändig kompetens eller behörighet.

Vår strävan och vår förhoppning är att våra kunder och allmänheten skall uppleva oss som ett ansvarstagande företag som hela tiden arbetar för en bättre miljö.

Material för produktionen av kundanpassade armeringsprodukter kommer från Celsa Nordics stål-och valsverk i Mo i Rana, Norge. Celsa Nordic har under många år investerat i ny teknik, inte bara att uppfylla, men att överträffa krav i norsk miljölagstiftning. Alla dessa investeringar har tillsammans en stor inverkan på produktionen av mer miljövänlig armering i alla etapper av produktionen, det vill säga från ståltillverkning och valsning till transporter.

Det finns också miljövinster med stålverkets placering i Norge. Användningen av vattenkraft minskar indirekta utsläpp och det vatten som används i processerna kommer från omgivande vattenmagasin utan tillförd energi. Vattnet nyttjas i processerna men används också för att producera el i industriparken på sin väg till havet.

Celsa Nordic har varit en pionjär inom miljö i Norge genom att:

• Producera sin första miljörapport enligt NS-EN ISO 14001 redan 1996
• Att 2010 bli ett av dem första stålverken i Europa att certifieras enligt Eco-Management & Audit Scheme (EMAS)
• En 100 % skrotbaserad produktion (Norges största återvinningsföretag)
• Minska utsläppen av kvicksilver samt primär och sekundär
stoftutsläpp, uppmärksammat av Klima- og Forurensningsdirektoratet (Klif) i Norge.

Celsa Steel Service AB – ett kvalitetscertifierat företag

Vårt företag är certifierat enligt SS – EN ISO 9001:2000 vilket innebär att grunden i vårt arbete är nöjda kunder – kvalitet – leveranssäkerhet.

När vi omsätter detta i praktiken innebär det att vi har en kontinuerlig utveckling av kvalitén på våra produkter. En god kvalitetskontroll och spårbarhet från underleverantörer till färdiga produkter.

Vi har i vår kvalitetspolicy angivit Celsa Steel Service AB policy.