Leveransinnehåll

Vid köp av tjänsten levereras en 3D-modell med armering och betong över hela eller utvalda delar av projektet. 3D-modellen är informationsbärande (BIM) och innehåller information som t.ex. armeringsmängder fördelat på olika dimensioner och bocktyper, betongvolymer, mm.


3D- och informationsmodell
Tekla-modell v.18 / v.19Informations och 3D-modellen öppnas i antingen Tekla Structures 18 eller 19
BimSight modellModellen öppnas i gratisprogramet Tekla BIMsight
.ifc-modell filModellen öppnas i valfri ifc-view kompatibel med Teklas .ifc-filer
Kvalitetssäkring
Plan- och sektionKontroll av geometri, littrering, texter mellan olika ritningar, planer, vyer och sektioner.
GenomförbarhetKontroll av att armering är praktiskt möjlig att montera
Upphandling
  
Utförande:Ingenjörer i Halmstad eller Västerås
Övrigt:Inget konstruktörsansvar. Modeller och förändringar enl. ök med konstruktör och arbetsplats
Kontakt:Regionansvarig säljare