Leveransinnehåll

Vid köp av tjänsten levereras en 3D-modell med armering och betong över hela eller utvalda delar av projektet. 3D-modellen är informationsbärande (BIM) och innehåller information som t.ex. armeringsmängder fördelat på olika dimensioner och bocktyper, betongvolymer, mm.
3D- och informationsmodell
Tekla-modell v.18 / v.19 Informations och 3D-modellen öppnas i antingen Tekla Structures 18 eller 19
BimSight modell Modellen öppnas i gratisprogrmet Tekla BIMsight
.ifc-modell fil Modellen öppnas i valfri ifc-view kompatibel med Teklas .ifc-filer
Kvalitetssäkring
Plan- och sektion Kontroll av av geometri, littrering, texter mellan olika ritningar, planer, vyer och sektioner.
Genomförbarhet Kontroll av att armering är praktiskt möjlig att montera
Upphandling
Utförande: Ingenjörer i Halmstad eller Västerås
Övrigt: Inget konstruktörsansvar. Modeller och förändringar enl. ök med konstruktör och arbetsplats
Kontakt: Regionansvarig säljare