Lenton – Koniskt gängade skarvsystem, armeringskopplingar för armeringsstänger

Ladda ner fullständig produktbroschyr | Se armeringskopplingar för armeringsskarvar i vår shop

Bevisat tillförlitlig armeringsskarv

 • Har samma hållfasthet som ett oskarvat armeringsjärn
 • Skarvens hållfasthet är oberoende av betongens kvalité
 • Bibehåller plasticitet oberoende av betongens kondition
 • Uppnår större styrka
 • Bibehåller styrkan under mänskliga, seismiska eller andra naturliga händelser
 • Överlägsen cyklisk uthållighet

Konstruktionsvänlig armeringsskarv

 • Minskar trängseln för armeringsjärnen och förbättrar betongens vidhäftning
 • Förbättrar förhållandet mellan stål och betong
 • Eliminerar överlappsskarvar i områden med hög belastning
 • Tillåter större flexibilitet vid val av konstruktion

Ekonomiskt

 • Kräver inga specialkunskaper och minskar arbetskostnaden
 • Förkortar monteringstiden med minskad kostnad och ökad effektivitet som följd
 • Sparar värdefull krantid
 • Minskar materialkostnaden då färre stänger används

Ytterligare fördelar med Lentons armeringsskarv

 • LENTON har en utomordentlig strömledningsförmåga, eller nedslagsväg för jordning av byggnader
 • Motståndskraftig mot stötbelastningar vid mänskliga eller naturliga händelser
 • Högre skjuvbelastningskapacitet för pelare
 • Förbättrar den lågcykliska utmattningshållfastheten