Självcentrerade armeringskopplingar för armeringsstänger – Lenton®

Vid sammanfogning av armeringsstänger är mekanisk skarvning med Lenton att föredra istället för överlappsskarvning (omlottskarvning). Med armeringskopplingar från Lenton minskar trängseln i konstruktionen, likaså arbetskostnaden.

Lentons armeringskopplingar är koniska självcentrerande utan låsmuttrar och därför enkla att installera, utan att hållfastheten påverkas negativt.

Armeringsskarv - Lenton

Varför är mekanisk skarvning att föredra framför överlappsskarvning?

Överlappskarvning har varit den traditionella metoden att sammanfoga armeringsstänger. Men många konstruktörer, arkitekter och kalkylerare har upptäckt nackdelarna jämfört med mekanisk skarvning. Framförallt slipper man trängel i konstruktionen. Ibland har man helt enkelt inget val – överlappning är inget alternativ pga dimension eller platsbrist i konstruktionen och kan endast lösas genom armeringskopplingar.

❌ Överlappsskarvning​

Konstruktionsförträngning och trängsel
Överlappsskarv medför trängsel och kan ge svårigheter vid gjutning.   Eftersom överlappskarvar är beroende av förbindelsen mellan betong och stål för styrka, ökar risken att överlappskarven brister vid dålig betongkvaliteet. Även den cykliska uthålligheten försämras jämfört med skarvhylsor.

Överlappning av armering

✔️ Mekanisk skarvning – Lenton

Konstruktionsvänligt
Minskar trängseln för armeringsjärnen och förbättrar betongens vidhäftning. Förbättrar förhållandet mellan stål och betong.

Eliminerar överlappsskarvar i områden med hög belastning. Tillåter större flexibilitet vid val av konstruktion.

Unik och användarvänlig konisk konstruktion

Lenton mekanisk skarvning  är ett självcentrerande koniskt gängat skarvsystem som säkerställer en säker, låst förbindning, som ger kontinuitet och strukturell integritet till armerade betongkonstruktioner.

Den unika koniska konstruktionen ger en enklare installation, bestående prestanda och hållfasthet. Den ger också högre draghållfasthet än överlappskarvning och ger full lastöverföring med smalaste och kortaste möjliga koppling.

Konstruktionsfördelar

 • Tillåter användandet av maximalt stångtvärsnitt
 • Branschens minsta diameter minskar behovet av betongens täckskikt och eliminerar trängseln vid armeringsjärnen
 • Korta längder och tunn konstruktion garanterar minimal störning till likformig styvhet
 • Skarven hållfasthet är oberoende av armeringsjärnets deformation
 • Unik konisk gänga kräver inga låsmuttrar och ger en säker låsning och en ej glidande förbindning
 • Alla längder, former, diametrar eller kombinationer av stångstorlekar kan skarvas mekaniskt

Installationsfördelar

 • Det krävs ca 4,5 varv för att montera hylsan. Läs mer i PDF om korrekt moment.
 • Förhindrar felgängning
 • Snabbaste monteringssystemet
 • Inga speciella verktyg eller kunskaper behövs
 • Inspektion av skarvarna är snabb och enkel
 • Minskar krantiden
 • Montering av många järn samtidigt förenklas med konisk koppling.

Exempel på tillämpningar för koniska gängade mekaniska skarvsystem

Lenton A12

Standardkoppling A12

Förenklar montage där det är trångt om utrymme mellan de skarvade armeringsstängerna och där omlottskarvning inkräktar på täckskiktet.

Lenton framtida utbyggnad

Framtida utbyggnader

LENTON-kopplingar är idealiska för framtida utbyggnader. Alla kopplingar är försedda med plasthatt för skydd av gängorna tills dess att kopplingen ska friläggas för vidare arbete.

Terminator D14

Specialhylsor som Terminator D14 används för att förenkla och möjliggöra montage. Koppling D14 ersätter traditionella ändkrokar för förankring.

Lenton - överlappningsskarv

Vid överlappningsskarv

Överlappningsskarv kräver mer armeringsjärn. LENTON mekaniska skarvar skapar utrymme i skarvområdet och är ideala för enkelt och snabbt armeringsarbete.

Lägeskopplingar

Koppling för att skarva krökta, böjda eller raka stänger där den skarvande stången inte är möjlig att rotera.

Övergångshylsor

Övergångskopplingar

LENTON övergångskopplingar är konstruerade för att sammanfoga stänger med olika diameter.

Exempel ur verkligheten: plintskaft + rullarmering

En av många olika situationer där Lenton används illustreras av ritningen. Problemet i denna konstruktion är att de uppstickande järnen är i vägen för utrullningen av rullarmeringen. Att tackla problemet utan Lenton kräver både mer administration och arbetstid. Den rationella lösningen är Lenton.

Med Lenton-kopplingar försvinner bekymret. Bara skarva på de uppstickande järnen efter att rullarmeringen placerats.

Plintskaft
Lenton standardkoppling

Standardkoppling – A12

Standardkopplingar är konstruerade för att sammanfoga stänger av samma diameter, där en stång kan vridas och inte är begränsad i längdriktningen.

Lenton - övergångskoppling

Övergångskoppling

Övergångskopplingar används för att skarva olika dimensioner på stänger där en stång kan vridas och stången inte är begränsad i längdriktningen.

Lenton - lägeskoppling

Lägeskopplingar – P13L, P14L

P13L och P14L kopplingar är konstruerade för att  skarva krökta, bockade eller raka stänger, där ingen av stängerna kan vridas och där
den skarvande stången är begränsad i sin längdriktning.

Typiska tillämpningar för dessa kopplingar är för att skarva prefabricerade burar och monterade enheter.

Bultkoppling – S13

Ger en skarv med full styrka mellan ett armeringsjärn och en standard metrisk bult. Kopplingen kan användas för lastbärande stålkonstruktioner bultade till betongfundament, pelare eller väggar såsom pylonfundament, fixering av kranräls och för fastsättning av tunga rörsystem och gångbanor. Kan punktsvetsas.

Svetsad koppling – C13

Svetsbar koppling ger en snabb och enkel lösning för att sammanfoga armeringsjärn med strukturella stålsektioner eller plattor. Liksom standardkopplingen är den svetsbara kopplingen försedd med invändig konisk gänga på ena sidan och den andra sidan är förberedd för svetsning.

Lenton - terminator

Terminator – D14

Ger ett alternativ till armeringsjärn med ändkrokar, ett ankare eller stoppmutter för armeringsjärn som passerar igenom en limträbalk eller strukturellt stålelement. Utsidan av kopplingen är konstruerad för att ta upp hela spänningen från armeringsjärnet när ankaret bär mot betong eller strukturellt stål.

Minsta delmått på skänklar

Byglar med Lentonkopplingar gängas innan bockning. Om en skänkel är för kort riskerar bockningsmaskinens dorn kollidera med Lenton-hylsan/gängan vid produktionen. Därför måste ett minsta delmått tas i beaktning.

Måtten är beroende av dimension, bockningsradie och kopplingstyp. I tabellerna nedan visas minsta delmått vid några vanliga dimensioner och bockningsradier.

Totallängden på ett armeringsjärn kan aldrig understiga 500mm.

Minsta delmått vi EN bockning:

KopplingRadieMinsta delmått Ø12Minsta delmått Ø16
A1224124 mm153 mm
 125214 mm239 mm
 
P1324194 mm228 mm
 125284 mm314 mm

Minsta delmått vid två eller fler bockningar:

KopplingRadieMinsta delmått Ø12Minsta delmått Ø16
A1224164 mm183 mm
 125305 mm335 mm
 
P1324234 mm258 mm
 125375 mm410 mm

Övriga fördelar med mekanisk skarv – en sammanfattning

Bevisat tillförlitlig armeringsskarv

 • Har samma hållfasthet som ett oskarvat armeringsjärn
 • Skarvens hållfasthet är oberoende av betongens kvalité
 • Bibehåller plasticitet oberoende av betongens kondition
 • Uppnår större styrka
 • Bättre uthållighet under cykliska varierande laster

Konstruktionsvänlig armeringsskarv

 • Minskar trängseln för armeringsjärnen och förbättrar betongens vidhäftning
 • Förbättrar förhållandet mellan stål och betong
 • Eliminerar överlappsskarvar i områden med hög belastning
 • Tillåter större flexibilitet vid val av konstruktion

Ekonomiskt

 • Kräver inga specialkunskaper och minskar arbetskostnaden
 • Förkortar monteringstiden med minskad kostnad och ökad effektivitet som följd
 • Sparar värdefull krantid

Ytterligare fördelar med Lentons armeringsskarv

 • LENTON har en utomordentlig strömledningsförmåga, eller nedslagsväg för jordning av byggnader
 • Motståndskraftig mot stötbelastningar vid mänskliga eller naturliga händelser
 • Högre skjuvbelastningskapacitet för pelare
 • Förbättrar den lågcykliska utmattningshållfastheten
 • Svenskt typgodkännandeav Rise (fd. SP)
Överlappskarvning av armeringsstänger

Överlappskarvar har dålig cyklisk uthållighet och är beroende av betongen för styrkan.

Mekanisk skarvning av armeringsstång

Mekanisk skarvning ger säkerheten att bibehålla lastfördelningen i den strukturella förstärkningen, oberoende av konditionen på eller närvaron av betong.