I de flesta mellanstora till stora projekt förekommer minst ett platsgjutet kranfundament med 5 – 10 ton armering. Armeringen är både tung och otymplig och arbetsmiljön blir därefter.

Genom att få större fundament som kranfundament uppdelat i flera mindre svetsade komponenter kan ett kranfundament på 5 ton armeras under en arbetsdag istället för att monteringen tar upp emot en vecka av värdefull projekttid.

Vid större svetsade enheter som utgörs av flera mindre komponenter skapar Celsa tydliga montagebeskrivningar.