Kombinationen meganät och tillgång till kran, visar sig vara ett lyckat recept. Fråga bara Joakim på ”A Olsson grund & betong” som placerade 35 kvm armering per lyft.

Specialnät (grova envägsnät) lyfts på plats
Här lyfts 34.8 kvm armering på plats. I ett lyft.
Specialnät och armerare
Joakim - AGB - "Meganät är en tidsbesparare. En tillfredställande känsla när man placerar ut väldigt stora sjok av armering i en handvändning"

Det flesta byggarbetsplatser har full tillgång till en kran. Varför inte maximera kranens potential för armeringsarbete? Resultatet – färre lyft och snabbare utfört jobb.

Med tillgång till kran skonas armeranas ryggar, samtidigt som armeringsarbetet utförs snabbare. Men detta kräver att man maximerar armeringsyta per lyft. Celsas Steel Service meganät modell större, är den perfekta kombinationen tillsammans med kran och stora bottenplattor.

Stora armeringsnät kombinerat med kran.

Rent generellt så gäller regeln – ju större, desto bättre! Det man vill uppnå är så stor armeringsyta det bara går, per kranlyft. Ju längre, bredare och grövre armeringsnät, ju bättre!

Exempel total area: 3710m2:

389 lyft - standardnät239 lyft - meganät

Stora bottenplattor? Spara material & arbetstid med stora specialnät.

Stora envägsnät och specialnät passar i princip alla stora bottenplattor. I och med specialnätets stora yta så sparar man antal lyft. Alternativet att montera 16 mm rakjärn (eller grövre) manuellt – ett och ett – förpassar vi till historiens skräphög. Inläggningstiden/mantimme ökar dramatiskt med meganät!

Färre skarvar sparar material

Större armeringsnät innebär också färre skarvar och överlapp. Tack vare detta sparar du ca 4% i materialåtgång.

Beräkningsexempel flerfamiljshus med källare, total area: 3710m2

Meganät FS12100
Täckande yta: 15,54 m2
Mått: 8.0 x 2.7 m
Antal nät (och lyft): 239
Vikt: 78 ton

Standardnät FS12100
Täckande yta: 9,54m2
Mått: 5.9 x 2.4 m
Antal nät (och lyft): 389
Vikt: 81

Besparing: 54 timmar

Besparingen blir 150 lyft och 3 ton material. Omräknat i tid – ca 54 mantimmar (två armerare + kranförare)!

Perfekt scenario för meganät - stor platta med tillgång till kran.

Liknande artiklar