Bland prefabricerade armeringslösningar är en färdigsvetsad kantbalk en vanligt förekommande lösning för att öka produktiviteten på arbetsplatsen. Utöver ökad produktivitet så främjar den svetsade lösningen arbetsmiljön genom att många ogynnsamma arbetsställningar kan undvikas.

Vanligtvis måste kantbalken i en konstruktion skarvas ihop i hörn eller korsningar med särskilda armeringsarrangemang utifrån konstruktionshandlingarnas beskrivningar. Ett arbete som kan vara besvärligt då många järn ska in över en liten yta och överlappa varandra, utan att inkräkta på eller riskera positionen för omkringliggande armering.

Som ett komplement till den generellt raka kantbalken kan färdigsvetsade hörn-komponenter användas för att ytterligare effektivisera produktiviteten i armeringsarbetet. Dessa komponenter tillverkas utifrån projektspecifika konstruktionshandlingar i samråd med arbetsplats och konstruktör. Här visar vi tre exempel på utförande av svetsade kantbalks-hörn.

Typexempel 1

En klassisk och vanligt förekommande balktyp med slutna L-byglar och längsgående A-järn. Att använda ett svetsat hörn som komplement till den annars raka balken kan vara ett bra sätt för att undkomma arbetet med att trä in långa B-järn i de slutna korgarna.

Typexempel 2

Grundsula med uppstickade sulvägg. Detta utförande innebär att många järn från olika håll koncentreras ute i hörnet. Att skarva ihop och överlappa dessa på ett korrekt sätt med ILF kan vara en utmaning för arbetsplatsen.

Utöver en svetsad rak enhet, kan ett svetsat hörn med detta utförande vara fördelaktigt då man slipper att klippa ned och komplettera de raka enheterna.

Typexempel 3

En tjockare bottenplatta med platsgjutna väggar armeras inte sällan med C-byglar runt kanterna och dubbla uppstickande B-järn. Ett utförande som ofta går att lösa med en prefabricerad rak enhet.

I hörnen kan det bli problematiskt vid en kombination av två raka enheter då järnen i respektive enhet oundvikligen kommer att krocka med varandra och man tvingas klippa ner och modifiera den raka balken. Då kan ett svetsat hörn vara ett alternativ som säkerställer järnens placering.