Pålfundament i alla dess former levereras med fördel som prefabricerade armeringskorgar.

Vid större pålfundament föreslås vid behov indelning av armeringskorgen i två eller flera mindre komponenter för att anpassa efter logistiska förutsättningar.

Pålfundamenten ID-märks med färgbricka. Celsa kan även leverera tydligt uppmärkta ritningar som visar vid vilken pålplint respektive pålfundament ska användas.

Pålfundament för pålplintar

Pålfundament

Trekantiga, rektangulär eller kvadratiska pålfundament tillverkas efter tillhandahållna K-ritningar.

Pålfundament med färdig form

Tillsammans med pålfundamenten levererar Celsa formmaterial som behövs. Vi rekommenderar Celsa fundementform eller Flexiform. Vi kan även leverera kompletta pålfundament med förmonterad plåtform.

Namn Typ Vikt Antal byglar
Enpålsfundament Kvadratisk 10 - 100 kg 4 - 40
Tvåpåplsfundament Rektangulärt 50 - 500 kg 40 - 100
Trepålsfundament Triangulärt 100 - 1000 kg 20 - 40
Flerpålsfundament Rektangulärt 150 - 1500 kg 100 - 150

Jämförelse Prefab vs ILF

Enpålsfundament Tvåpålsfundament Flerpålsfundament Kranfundament
Prefab Enhetstid 350 kg/tim 450 kg/tim 650 kg/tim 350 kg/tim
Ant. delar 1 st 1 st 3 st 1 st
Arbetsmiljö
 
ILF Enhetstid 80 kg/tim 80 kg/tim 80 kg/tim 80 kg/tim
Ant. delar 24 st 39 st 112 st 24 st
Arbetsmiljö

Ett exempel från verkligheten – City Gate

Celsa har bland annat levererat prefabricerade pålfundament till bygget av Nordens högsta kontors hus – City Gate i Göteborg. Kompletta med betongkomplement.

Pålfundament
Fundamentform för pålplintar