Pålfundament i alla dess former levereras med fördel som prefabricerade korgar.

Vid större pålfundament föreslås vid behov indelning av armeringskorgen i två eller flera mindre komponenter för att anpassa efter logistiska förutsättningar.

Pålfundamenten ID-märks med färgbricka. Celsa kan även leverera tydligt uppmärkta ritningar som visar vid vilken pålplint respektive pålfundament ska användas.

Pålfundament för pålplintar

Pålfundament

Trekantiga, rektangulär eller kvadratiska pålfundament tillverkas efter tillhandahållna K-ritningar.

Benämning Namn Typ Vikt Antal byglar
CSPFSX1 Enpålsfundament Kvadratisk 10 - 100 kg 4 - 40
CSPFSX1 Tvåpåplsfundament Rektangulärt 50 - 500 kg 40 - 100
CSPFTX1 Trepålsfundament Triangulärt 100 - 1000 kg 20 - 40
CSPFSX1 Flerpålsfundament Rektangulärt 150 - 1500 kg 100 - 150

Pålfundament med färdig form

Tillsammans med pålfundamenten levererar Celsa formmaterial som behövs. Vi rekomenderar Celsa fundement form eller Flexiform. Vi kan även leverera kompletta pålfundament med förmonterad plåtform.

Ett exempel från verkligheten – City Gate

Celsa har bland annat levererat prefabricerade pålfundament till bygget av Nordens högsta kontors hus – City Gate i Göteborg. Kompletta med betongkomplement. Läs mer om projektet City gate →

Fundamentform för pålplintar

Jämförelse Prefab vs ILF

Enpålsfundament Tvåpålsfundament Flerpålsfundament Kranfundament
Prefab Enhetstid 350 kg/tim 450 kg/tim 650 kg/tim 350 kg/tim
Ant. delar 1 st 1 st 3 st 1 st
Arbetsmiljö
 
ILF Enhetstid 80 kg/tim 80 kg/tim 80 kg/tim 80 kg/tim
Ant. delar 24 st 39 st 112 st 24 st
Arbetsmiljö