QR 4 Tekla är ett insticksprogram till Tekla Structures.

Programmet ger användare av QR möjlighet att organisera sina förteckningar och projektdelar i Tekla Structures och spara ner dessa direkt i QR. Programmet stödjer export av klippt och bockad armering, specialtyper och svetsade korgar. Celsa Steel Service kunder kan klä Tekla modellen med ytterligare information som leveransdag och ordernummer genom att ladda in QR-data till modellen. Arbetssättet möjliggör full BIM-implementering.

Kvalitetssäkrande
Minska antalet felkällor genom att skapa armeringsförteckningar i QR direkt från 3d-modellen i Tekla Structures, dra och släpp!

Tidsbesparande
Markera de armeringsjärn som ska kopplas till en armeringsförteckning i modellen, dra och släpp järnen på förteckningsnamnet, klicka spara och förteckningsarbetet är klart!

Spårbarhet genom BIM
Markera de armeringsjärn som ska kopplas till en armeringsförteckning i modellen, dra och släpp järnen på förteckningsnamnet, klicka spara och förteckningsarbetet är klart!

Armering i Tekla Structures
I alla BIM-projekt ska armeringen modelleras i Tekla Structures för att kvalitetssäkra projekteringen och armeringsleveranser.

Dra och släpp
Finns armeringen modellerad i Tekla Structures möjliggör QR 4 Tekla att skapa armeringsförteckningar i QR med ett par snabba musklick.

QR + Tekla Structures = BIM
All armeringsinformation i QR och Tekla Structures kan länkas ihop vilket möjliggör full spårbarhet och informationsutbyte. 4D-visualisering möjliggörs!