Med IMPACT Reinforcements koppling till QR skapas armeringsförteckningar med några snabba musklick.

Armeringsförteckningarna kan därefter enkelt skrivas ut, exporteras till .xml-format eller än bättre delas direkt i molnet med arbetsplatsen och armeringsleverantör.

”IMPACT Reinforcement är ett verktyg för armeringsritning och -specning i AutoCAD. Armering ritas enkelt och snabbt och presenteras som symboliska objekt eller solider, beroende på inställning och vy. Flera ritningar kan kopplas ihop för att dela stångnummer och samlade förteckningar.”

Fördelen med att hantera armeringsförteckningar i molnet jämfört med att skicka .pdf:er eller .xml:er är att flera potentiellt kostsamma fallgropar undviks:

  • Konstruktör, arbetsplats och leverantör jobbar alltid med samma förteckning
  • Ökad spårbarhet; eftersom alla ändringar av förteckning sparas; Vem, När och Vad.
  • Ökad processkontroll; Behörigheter styr vem som får göra vad, statusar styr vad som går att göra och när det är försent att göra ändringar.
  • Mer lättillgänglig och alltid uppdaterad information

Det finns ingen ursäkt för att fortsätta jobba med den gamla ”analoga” processen; mejl fram och tillbaka, ingen vet vad den andra gör eller vad som händer senare i försörjningskedjan. Det finns en kvalitetssäker digitalprocess som minskar risker och ökar effektivitet.

Inga fler XML:er
Glöm allt vad XML:er och PDF heter. Dela armeringsprojektet låt mottagaren själv ladda ner senaste versionerna av armeringsförteckningarna i önskat format.

Inga dubbletter
Alla jobbar mot samma armeringsförteckning med bibehållen spårbarhet. Man kan jobba med armeringsförteckningarna precis som vanligt och alla projektdeltagare kan hämtar och använda förteckningarna när lusten faller på.

Processorientering
Alla jobbar mot samma armeringsförteckning med bibehållen spårbarhet. Man kan jobba med armeringsförteckningarna precis som vanligt och alla projektdeltagare kan hämtar och använda förteckningarna när lusten faller på.