Membran är den första försvarslinjen mot vatten i en betongkonstruktion under mark och därför viktigast.

En byggnad under mark är utsatt för vatten från två flanker – ytvatten/dagvatten och grundvatten. Med ett yttre vattentätt tätskiktsmembran skyddar du betongkonstruktioner under mark från vatten och fukt. Vi kommer beröra två typer av membran – Lösa och mekaniskt förankrade.

Tätskiktsembranet är den yttersta försvarslinjen.

Det finns en rad produkter för att täta betongkonstruktioner mot vatten. Alla har sin plats i en konstruktion, men med olika rangordning. Exempelvis är fogband/tätband en utmärkt produkt för att hindra vatten att ta sig igenom betongskarvar.

Men det önskvärda är att vattnet överhuvudtaget inte tar sig fram till betongskarven. Med ett membran övergår övriga vattentätningsprodukter till backup-planer så att säga.

Bilden visar en bottenplatta och yttervägg (under mark) med olika produkter för vattentätning. Membranet är den första försvarslinjen mot vatten. Övriga produkter: tätplåt, fogband/tätband, injekteringsslang och slutligen vattentät betong är sekundärt skydd.

Lösa membran VS kemiskt/mekaniskt förankrade membran.

Skillnaden mellan löst utlagda och mekaniskt/kemiskt förankrade membran är i stort hur membranet binder mot betongen. Till de lösa utlagda membranen hör bentonitmembran. Till de kemiskt/mekaniskt förankrade tillhör t.ex. Zemseal eller Proofex Engage.

Fördelen med det mekaniska/kemiska membranet är att vatten inte kan vandra lateralt mellan betongen och membranet och hitta fram till en spricka. En eventuell reva/punktering i membranet utgör ingen katastrof (om det inte råkar finnas en spricka på exakt samma plats som revan…)

Bilden illustrerar bottenplatta och yttervägg under mark. Vatten vandrar i en ficka mellan betong och löst utlagt membran. Vattnet kan till slut leta sig fram till en spricka i betongen.

Vilket membran är lämpligt? Checklista.

Olika membran passar olika förhållanden. Följande parametrar bör tas i beaktning när du utvärderar det lämpligaste tätskiktsmembranet:

  • Vad för slags vatten exponeras konstruktionen för?
  • Är det grundvatten, dagvatten eller ytvatten?
  • Är vattentrycket konstant eller växlande?
  • Är vattnet sött, salt eller bräckt?
  • Finns det gjutfogar och rörelsefogar?
  • Hur är markförhållandena? Pålad grund?
  • Hur här väderförhållandena på platsen?
  • Vad är det för betongkvalitet?