Rostfri armering för kloridhaltiga miljöer

Rostfritt armeringstål har goda korrosionsegenskaper och används därmed  ofta i konstruktioner som befinner sig i korrosiva miljöer. Exempelvis marina byggnader, kajer, hamnar, broar, badhus och parkeringshus. Rostfri armering används även i miljöer känsliga för magnetism, exempelvis laboratorier eller platser med känslig elektronik. Vid reparationsarbete av befintlig armeringskonstruktion, kan rostfri armering ibland ersätta svart armeringsstål.

Rostfri armering

Legeringstyper för rostfri armering

Egenskaperna hos rostfri armering beror på dess sammansättning av legeringsämnen – framför allt krom, men även nickel och molybden.

Legeringstyperna (sammansättningen) för rostfritt stål anges med följande fem  beteckningar (som även kan identifieras via kam-profilen):

1.4301, 1.4436, 1.4571, 1.4362, 1.4462

Vi lagerför rostfri armering (rakstål) med legeringstypen : 1.4301

Rostfri armering har i övrigt samma egenskaper som svartstål K500B-T och kan kopplas samman med svartstål utan risk för galvanisk korrosion.

Varmförzinkad armering VS rostfri armering

Varmförzinkad armering är ett utmärkt alternativ till rostfri armering i de fall då det inte ställs krav på frånvaro av galvanisk korrosion eller magnetism.

Lagersortimet av rostfri armering

LegeringDimension [Ø mm]Längd [m]Antal/bunt
1.43018640
1.430110630
1.430112620
1.430116610
Buntar kan delas mot kostnad. Övriga legeringstyper samt rostfria armeringsnät tillhandahålls som beställningsvara.