ILF – inläggningsfärdig armering av klippta och bockade armeringsstänger, färdiga att monteras i gjutform.

Vi klipper och bockar armering av samtliga godkända armeringsklasser i Sverige, i alla dimensioner från 6 mm upp till 40 mm och i alla former och längder. Vårt armeringsstål är Europas renaste med endast 373kg CO2e per producerat ton armering  enligt EPD baserad på PCR 2019:14.

ILF är den minst utvecklade armeringsprodukten (bortsett från lagerlängder) som vi tillhandahåller. Klippt och bockad armering är fysiskt påfrestande för de som arbetar med produkten, därför är förslitningsskador  vanligt bland armerare.
ILF ersätts med fördel av en mer förädlad armeringsprodukt som t.ex. rullarmering eller prefabricerade armeringskorgar. Prefabricerad armering bidrar både till förbättrad arbetsmiljö och ökad produktivitet.

Leverans av ILF

Armeringen kan levereras buntad efter färg, lossad efter färg med kranbil, stroppad för säkra lyft och med tillhörande dokumentation såsom förteckningar och följesedlar. Våra chaufförer talar svenska och är utrustade med varselkläder, skyddskor och hjälm.

Armeringsförteckningar och armeringslittera

För att producera ILF behövs digitala armeringsförteckningar. En armeringsförteckning består av en lista över de armeringsjärn som behövs för att utföra armeringsarbetet på ett avgränsat arbetsområde. Varje rad i armeringsförteckningen består av en beskrivning av en eller flera grupper av armeringsjärn som har samma geometriska form, littera (namn/nummer) och materialegenskaper.

Armeringsförteckningen ges med fördel en eller två färger, dessa färger återspeglas tillsammans med litterats beskrivning på brickorna som levereras fästa vid varje armeringslittera.

Armeringslitterats geometriska form beskrivs av en eller två fördefinierade bokstäver. Vilken geometrisk form som de olika bokstavskombination betyder finns beskrivna i ”Typblad 2A”.

Förteckning av ILF

För att skapa armeringsförteckningar används konstruktörens ritningsunderlag som består av .dwg-filer eller Tekla-modeller. Våra armeringstekniker och BIM-ingenjörer hjälper dig att skapa armeringsförteckningar och littrerade ritningar. Samtidigt som förteckningarna skapas görs även en 3D-modell av armeringen som yrkesarbetare och arbetsledning kan använda sig av för att underlätta armeringsarbetet.

Mjukvara för att förteckna ILF (QR)

Celsa Steel Service tillhandahåller den webbaserade mjukvaran QR för att skapa digitala armeringsförteckningar. För att använda mjukvaran behövs ett inloggningsnamn till QR-tjänsten.

Celsa erbjuder ett verktyg i QR-tjänsten som möjliggör export av armering ifrån en Tekla Structures modell direkt in till QR.

Bockningstyper

Typblad för bockning av stänger
Inläggningsfärdig armering kan ha många eller få bockar i olika vinklar. Systemet för detta är dokumenterat i ett så kallat typblad. Principen för exempelvis ”K” är: tre bockar i samma riktning i räta vinklar. Ändkrokar är valfritt, både i antal och riktning.

Några saker att tänka på vid beställning av ILF

Bockning av byglar

Ändkrokar: L eller M?

Ändkrokar på byglar

Spela vårt bygel-memo!

Kul sätt att lära sig memorera bygeltyperna. Utmana dina kollegor! Vågar du prova den supersvåra varianten?

Spela här! →