ILF betyder inläggningsfärdig armering och består av klippta och bockade armeringsstänger, färdiga att monteras i gjutform.

Vi klipper och bockar armering av samtliga godkända armeringsklasser i Sverige, i alla dimensioner från 4mm upp till 40mm och i alla former och längder. Vårt armeringsstål är Europas renaste med endast 370kg CO2 per producerat ton armering.

Kantbyglar

ILF är den minst utvecklade armeringsprodukten (bortsett från lagerlängder) som vi tillhandahåller. Klippt och bockad armering är mycket fysiskt påfrestande för de som arbetar med produkten, därför är förslitningsskador mycket vanligt bland armerare. Produkten ersätts med fördel av någon mer förädlad armeringsprodukt som t.ex. rullarmering eller prefabricerade armeringskorgar. Mer prefabricerad armering bidrar både till förbättrad arbetsmiljö och betydligt ökad produktivitet.

Leverans av ILF
Armeringen kan levereras buntad efter färg, lossad efter färg med kranbil, stroppad för säkra lyft och med tillhörande dokumentation såsom förteckningar och följesedlar. Våra chaufförer talar svenska och är utrustade med varselkläder, skyddskor och hjälm. Under 2013 kommer vi erbjuda en mobiltjänst för digital mottagningskontroll av din armering.

Armeringsförteckningar och armeringslittera
För att producera ILF behövs digitala armeringsförteckningar. En armeringsförteckning består av en lista över de armeringsjärn som behövs för att utföra armeringsarbetet på ett avgränsat arbetsområde. Varje rad i armeringsförteckningen består av en beskrivning av en eller flera grupper av armeringsjärn som har samma geometriska form, littera (namn/nummer) och materialegenskaper.

Armeringsförteckningen ges med fördel en eller två färger, dessa färger återspeglas tillsammans med litterats beskrivning på brickorna som levereras fästa vid varje armeringslittera.

Armeringslitterats geometriska form beskrivs av en eller två fördefinierade bokstäver. Vilken geometrisk form som de olika bokstavskombination betyder finns beskrivna i ”Typblad 2A”.

Förteckning av ILF
För att skapa armeringsförteckningar används konstruktörens ritningsunderlag som består av .dwg-filer eller Tekla-modeller. Våra armeringstekniker och BIM-ingenjörer hjälper dig att skapa armeringsförteckningar och littrerade ritningar. Samtidigt som förteckningarna skapas görs även en 3d-modell av armeringen som yrkesarbetare och arbetsledning kan använda sig av för att underlätta armeringsarbetet. Läs mer om tjänsten här.

Mjukvara för att förteckna ILF (QR)
Celsa Steel Service tillhandahåller den webbaserade mjukvaran QR för att skapa digitala armeringsförteckningar. För att använda mjukvaran behövs ett inloggningsnamn till QR-tjänsten.

Celsa erbjuder ett verktyg i QR-tjänsten som möjliggör export av armering ifrån en Tekla Structures modell direkt in till QR.

Typblad – byglar (PDF) →

Typblad, bockning