Kamstål är ett armeringsstål försett med ett mönster (kammar) vars syfte är att öka vidhäftningen mellan betong och armering.

Kamstänger av kamstål har vanligtvis två sidor med utstickande kammar samt två längsgående fenor. På klenare diametrar 8 – 12 mm kan även 4-sidigt kamutförande utan längsgående fenor förekomma. Även stång från kam i ring (coil) har ett 4-sidigt kamutförande, saknar fenor och har närmast ett helt runt tvärsnitt.

Kamstålet introducerades 1941 och utvecklades av Smedjebackens Valsverk (som faktiskt är en anfader till Celsa Steel Service).

Märkning av kamstål

Kamstålets kamprofil (mönster) är utformat så att ursprungsland, tillverkare och stålsort kan identifieras.

Märkning av stålsort:

K500C-T: kammarna har olika lutningar på de båda stångsidorna.
K600B-T: kammarna har samma lutning på båda stångsidorna. Kammarna sitter tätare.

Märkning av ursprungsland och tillverkare

Märkningen är placerad på kamstångens ena sida i så kallade kamgruppsmärken. Märkningen återkommer i intervaller om ca 1 meter.

Beskrivningen av en märkning (manufacturers mark of origin) finns dokumenterat i tillverkarens produktcertifikat som utfärdas av ett certifieringsorgan. I Celsas fall – Nordcert.

Kamgruppsmärkningen för Celsas stål från Mo I Rana är 6-5. För stål bearbetat i Sverige är det 6-2.

Ett kamgruppsmärke kan vara utformad på olika sätt:

  • vårtor mellan kammarna
  • vårtor på kammarna
  • bredare kammar
  • utlämnade kammar.
Kamstål
Kamstålsmärkning

Illustrationen visar en kamgruppsmärkning för kamstål från Celsa – Mo i Rana. Två  bredare kammar inleder märkningen.

Geografisk position
Antal kammar fram till nästa bredare kam anger geografisk position. I detta fallet 6 stycken vilket är koden för Norden + Baltikum.

Tillverkare
Därefter förekommer 5 kammar fram till nästa bredare kam vilket visar att kamstålet är från Mo I Rana i Norge. För stål bearbetat i Sverige (profilerad stång) gäller principen 6-2.

Kamstängernas yttermått

Om kamstängerna ska dras genom hål, t ex stålplattor, måste stångens maximala diameter kännas till. Se tabell.

Norm stångdiameter 8 10 12 16 20 25 32
Max stångdiameter 10 12 15 20 24 30 39