Stålet varmvalsas på konventionellt sätt. När stängerna lämnar det sista valsparet, har det en temperatur på ca 1000°C. Stängerna passerar därefter genom en speciell kyllåda, i vilken stångytorna högtrycksspolas med stora mängder vatten. Genom att stängernas ytskikt snabbkyls får de en ytterzon av martensit. Stängernas yttertemperatur har sjunkit till ca 300°C när de lämnar kyllådan, varefter kärnans överskottsvärme tränger ut genom ytskiktet och anlöper martensiten. Processen kallas TEMPCORE.