Sekantpålar är lämpliga vid nybyggnationer där pålning utförs nära befintlig bebyggelse.

Pålningsmetoden minimerar risken för buller och sättningar. Sekantpålar används även då det inte går att utföra pressad pålning, t.ex. där jorden består av tät moränlera eller kalk.

Sekantpålning
Sekantpåle

Vad är en sekantpåle?

En sekantpåle är en platsgjuten och oftast armerad betongpåle. Även termen ”sekantpålevägg” används ibland. Det syftar på när flera pålar placeras efter varandra och bildar en vägg –  sekantpålevägg. Vanligt förekommande vid så kallad ”sea piling”

Utförande av sekantpålar

Sekantpålning är en mycket fiffig lösning. Pålningen utförs så att en jordskruv borras ner till lämpligt djup. Jordskruven är försedd med ett centrumrör där betongen tillförs. När skruven lyfts upp förs jordmassor bort i samma handvändning som betongen fyller ut hålrummet som bildats. Därefter pressas den prefabricerade pelarkorgen (pile cage – armeringspelare) ner i den färska betongen. Metoden skonar befintlig miljö från både vibrationer och oljud.

Bilden illustrerar tydligt hur nära befintlig bebyggelse man kan påla med denna metod.

Armering för sekantpålar med pile cage – armeringspelare

Vi tillhandahåller prefabricerade cylindriska armeringsbalkar, pelarkorgar (sk. ”pile cage”) speciellt anpassade för sekantpålar. Tillverkningen av dessa utförs av en svetsrobot och blir mycket noggrann.

Armeringsbalkarna kan levereras med förmonterade distanser för att säkerställa täckskiktet. Vid mjukt underlag rekommenderas bottenkors för armeringspelare över Ø800.

Max diameter: Ø1600
Max längd: 18 meter