Celsas stålverk är den enda producenten i Norden av armeringsstål.

Vårt stålverk är placerat i Mo i Rana i Norge, nära polcirkeln. Stålverket levererar allt stål till Celsa Steel Service. Anläggningen, som uteslutande använder återvunnet nordiskt järnskrot, är Norges största återvinningsföretag och köper ca. 60% av Norges järnskrot.

Med fossilfri energi från vattenkraft tillverkar stålverket och valsverket armeringsstål med en av världens renaste tillverkningsprocesser.

 

Järnskrotet smälts i en ljusbågsugn (EAF) och gjuts till så kallade billets. Därefter valsas dessa till armeringsjärn och valstråd.

Billet 1 salgärp lorpmak ,erocpmeT dem gninslavmraVCoils/kam i ring (vilda och omspolade)Rakstål/kamstål/kamstång (6-40 mm)Distansstöd, armeringsnät, armeringsbalk, profilerad stång/riktad dragen trådILF, rullarmering, bockstöd, SWPILF, rullarmering, bockstöd, SWPVarmvalsning ej Tempcore, ingen kamprofilValstråd för kallbearbetningKallbearbetning av valstråd (kallvalsning/kalldragning)Dragen trådBillet 2 (annan kolhalt m.m.) = färdig produktCelsa Steel Service, SverigeStålverk & valsverk, Mo i Rana

340 anställda i Mo i Rana

730 000 ton järnskrot återvinns varje år