[galleryview id=”8″]
I vår värld är BIM..
  • trygghet
  • förståelse
  • kvalitet
  • snabbt
Till vad?
  • Vi vill använda BIM för att förbättra leveranserna
  • Vi vill använda BIM för att hitta rationella armeringslösningar
  • Vi använder BIM för att öka vår produktivitet
  • BIM hjälper oss att sänka våra kunders totalkostnad
  • Vi använder BIM för att vara Sveriges ledande armeringsproducent och leverantör
Med vem?
  • Vi jobbar med BIM tillsammans med våra långsiktiga, professionella och ambitösa samarbetspartners

Varför jobbar du med BIM?
Hur ska vi tillsammans jobba med BIM?