Unik prefabricerad armering gör armeringsarbetet till en dans

Prefabricerad armering

Hög prefabriceringsgrad skapar bra flyt på byggarbetsplatsen

Ju mer prefabricerad armering, desto enklare blir det att planera och budgetera. Så varför krångla till det? Detta insåg ”MTA Bygg och anläggning” tidigt i processen inför uppförandet av en ny industribyggnad.

Prefabricerade armeringselement behöver bara lyftas på plats, ofta direkt från lastbil. Förutom en stor tidsbesparing förbättras även arbetsmiljön då arbete i leriga schaktgropar elimineras.

Även planering och budgetering skall tas i beaktning. Med prefabricerat blir kostnaden och tidsåtgången förutsägbar. Det minimerar risken för otrevliga överraskningar och sänker pulsen en aning.

Prefabricerad armering
Prefabricerad armering

Stor bottenplatta – perfekt för rullarmering

I detta projekt var betongkonstruktionen ganska så ”straight-forward” med en stor öppen platta utan några uppstick. Perfekt för förädlad armering som exempelvis rullarmering.

Lekande lätt med prefabricerade pålplintsfundament

Byggkonstruktionen var beskaffad med pålplintsfundament. Dessa levererades helt prefabricerade inklusive monterad gjutform och betongkomplement – redo att sänkas ner i schaktgropen. Det kan inte bli enklare!

Peter Holmqvist – platschef MTA Bygg och anläggning”Det är väldigt praktiskt att grävmaskinisten kan lyfta ner kompletta armeringselement innan vår personal tar vid. Det medför rad fördelar – mer tidseffektivt, enklare att räkna ut totalkostnad, samt att man får en kvalitetssäkring på köpet.”

Vi anser att startmöten är inget man tummar på. Dessa fungerar som en gemensam plattform där inblandade parter kan samlas kring för att diskutera eventuella utmaningar. Detta är avgörande för att leverera ett framgångsrikt byggprojekt.

Peter Holmqvist – platschef MTA Bygg och anläggning ”Vi är mycket nöjda med samarbetet. Startmöterna med Celsa är viktiga. De sätter de yttre ramarna och skapar en nyttig gemensam kunskapsbank mellan Celsa och MTA Bygg och anläggning.” 

I kostnaden för formbeklädd armering ingår inte endast materialet, utan även de inbyggda arbetsmomenten – både i själva konstruktionen och de utanför med hanteringen som skulle krävas med traditionell armering. Eller som Peter själv uttrycker det:

”Celsas erbjudande ger oss kanske inte lägst kilopris på armering, men däremot lägst kilopris på LAGD armering.”
Vibrering av betong

Bildgalleri

Armering för ”livlina” mellan Finland och Sverige

Svenska Kraftnät. Aurora line.

Prefabricerad armering förenklar byggnation av 380 kilometer lång växelströmsförbindelse.

Sverige behöver mer el. Ett faktum som bland annat den gröna omställningen driver på.  Därför byggs en ny växelströmsförbindelse mellan Sverige och Finland – Aurora line. Den nya ledningen beräknas öka elhandelskapaciteten med cirka 45 procent och bidrar till att utjämna elpriserna mellan Finland och övriga Norden.

Projektet är ett så kallat PCI-projekt, dvs ”energiinfrastrukturprojekt av gemensamt ömsesidigt europeiskt intresse”.  Projektets syfte är att ”bidra till integrering av marknaderna och ökad konkurrens, samt leda till bättre försörjnings­trygghet och minskade koldioxid­utsläpp”

VI har levererat betongkomplement och prefabricerad armering till denna  bokstavligt talat viktiga länk för Sveriges elförsörjning. Ledningen och dess betongfundament sträcker sig över hela 380 kilometer, från Pyhänselkä; Finland, tills den landar i Jokkmokks kommun.

Svenska Kraftnät. Aurora line.
Betongfundament under gjutning. Foto: Pär Bäckström
Detalj av armeringskonstruktionen för fundamenten.

Snabbt armeringarbete med prefabricerade fundament

I detta projekt har Celsa Steel Service levererat en bred palett av armeringsprodukter – allt ifrån ILF till rullarmering, samt helt kompletta armeringskonstruktioner och betongkomplement (bland annat armeringsdistanser, formstag, najtråd etcetera).

Hela 47% av armeringsleveransen bestod av prefabricerad armering. De prefabricerade fundamenten innebar att armeringsarbetet kunde utföras enklare och snabbare.

Mats Olsson, platschef, Nyab Group – ”Celsa Steel Service säljare och tekniker gjort ett bra jobb med utförandet av armeringsritningar. Snabb kontakt och återkopplingar. De prefabricerade armeringkorgarna visade sig vara effektivt tidsmässigt att placera ut i projektet.”

Vi ser en trevlig symbolik i detta projekt – vår koldioxidsnåla armering bidrar till byggnationen av energiförsörjning som i sin tur bidrar till den gröna omställningen. En fin symbios! Ledningen väntas tas i drift år 2025. Då hoppas vi få rejält med ”kräm” från Finland.

Rätt armering för dubbelvinst i padelhallen

Det är bråda tider för alla som vill bygga hallar för den snabbväxande sporten padel. I april får Härnösand en nybyggd hall i idrottsområdet Högslätten, men det var med nöd och näppe som Ellextre Entreprenad hann gjuta betongplattan innan snön kom.

Lösningen var Celsa Steel Service prefabricerade rullarmering – som bidrog till att spara in tid och tunga lyft.

När allt var klart för byggstart stod vintern i farstun. Beställaren, WY Fastigheter, ville inte förlora någon tid och byggentreprenören Ellextre ville inte riskera att bli stoppade av snön. Då trädde Celsa Steel Service in som partner med sin rullarmering och betongkomplement.

”Vintern jagade oss i hälarna”, säger Peter Nehrer, VD för Ellextre. ”Vi provade med rullarmering. Det gick fort att rulla ut, flera gånger snabbare än att lägga mattor.”

Peter Nehrer konstaterar att användningen av lättarbetad rullarmering innebar att lyftkranen bara behövdes hälften så lång tid och att arbetsmiljön blev skonsammare:

”Ibland är det värt att lägga pengar på material och prefabricering istället för på arbetstid. Det kostar ju att täcka över med presenning eller att skotta bort snö också.”

Peter Nehrer, VD för Ellextre, valde Celsa Steel Service prefabricerade rullarmering för att hinna före snön vid bygget av padelhallen. Han slog samtidigt ett slag för ökad hållbarhet.

Celsa Steel Service arbetar målmedvetet för att vara en aktör som gör skillnad. Företagets tekniska lösningar gör det möjligt för byggbranschen att minska sin klimatpåverkan och förbättra arbetsmiljön. Koncernen tillverkar sitt armeringsstål av återvunnet skrot och står för ett helhetstänk kring allt från material och vikt till resursanvändning och prefabricering. Ellextre gör i sin tur gärna klimatsmarta materialval, så det föll sig naturligt att kampera ihop.

”Vi försöker också tänka på miljön i alla lägen”, säger Peter Nehrer.

Utöver armering levererar Celsa Steel Service såväl kantbalkar som betongkomplement, som formlösningar med låg kant och låg vikt, som är framtagna för att entreprenörer inte bara ska kunna bygga klimatsmart, utan också på ett snabbt, effektivt och ergonomiskt sätt.

”Rullarmering är skonsamt, för antalet dåliga positioner för ryggen minskar med 75 procent jämfört med när man najar rakstål eller använder ILF, inläggningsfärdig armering”, förklarar Per Lundkvist, regionansvarig Norr på Celsa Steel Service.

Resultatet av matchen mot klockan och snön blev således vinst för såväl miljön som arbetsmiljön. Och bättre ergonomi rimmar fint med förebyggande friskvård i form av padel.