Hög prefabriceringsgrad skapar bra flyt på byggarbetsplatsen

Ju mer prefabricerad armering, desto enklare blir det att planera och budgetera. Så varför krångla till det? Detta insåg ”MTA Bygg och anläggning” tidigt i processen inför uppförandet av en ny industribyggnad.

Prefabricerade armeringselement behöver bara lyftas på plats, ofta direkt från lastbil. Förutom en stor tidsbesparing förbättras även arbetsmiljön då arbete i leriga schaktgropar elimineras.

Även planering och budgetering skall tas i beaktning. Med prefabricerat blir kostnaden och tidsåtgången förutsägbar. Det minimerar risken för otrevliga överraskningar och sänker pulsen en aning.

Prefabricerad armering
Prefabricerad armering

Stor bottenplatta – perfekt för rullarmering

I detta projekt var betongkonstruktionen ganska så ”straight-forward” med en stor öppen platta utan några uppstick. Perfekt för förädlad armering som exempelvis rullarmering.

Lekande lätt med prefabricerade pålplintsfundament

Byggkonstruktionen var beskaffad med pålplintsfundament. Dessa levererades helt prefabricerade inklusive monterad gjutform och betongkomplement – redo att sänkas ner i schaktgropen. Det kan inte bli enklare!

Peter Holmqvist – platschef MTA Bygg och anläggning”Det är väldigt praktiskt att grävmaskinisten kan lyfta ner kompletta armeringselement innan vår personal tar vid. Det medför rad fördelar – mer tidseffektivt, enklare att räkna ut totalkostnad, samt att man får en kvalitetssäkring på köpet.”

Vi anser att startmöten är inget man tummar på. Dessa fungerar som en gemensam plattform där inblandade parter kan samlas kring för att diskutera eventuella utmaningar. Detta är avgörande för att leverera ett framgångsrikt byggprojekt.

Peter Holmqvist – platschef MTA Bygg och anläggning ”Vi är mycket nöjda med samarbetet. Startmöterna med Celsa är viktiga. De sätter de yttre ramarna och skapar en nyttig gemensam kunskapsbank mellan Celsa och MTA Bygg och anläggning.” 

I kostnaden för formbeklädd armering ingår inte endast materialet, utan även de inbyggda arbetsmomenten – både i själva konstruktionen och de utanför med hanteringen som skulle krävas med traditionell armering. Eller som Peter själv uttrycker det:

”Celsas erbjudande ger oss kanske inte lägst kilopris på armering, men däremot lägst kilopris på LAGD armering.”
Vibrering av betong

Bildgalleri

Liknande artiklar