Kontorsbyggnad med extremt höga miljöambitioner – netto noll klimatpåverkan! Celsas armeringsstål bidrar till att nå miljömålet.

Ett helt klimatneutralt byggnadsprojekt – är det möjligt? Den tuffa utmaningen har Skanska tagit sig an. I Hyllie utanför Malmö bygger Skanska ”Hyllie Terrass” som ska bli Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad. Celsa Steel Service har levererat armeringsstålet. Tolv våningsplan och 14 000 kvadratmeter. Inflyttning beräknas till våren 2023.

Hyllie Terrass
Hyllie Terrass. Bild från Cobe arkitekter

En klimatneutral byggnad

Att en byggnad är klimatneutral innebär att byggnadens CO2-utsläpp är netto-noll över en livscykel. Från tillverkningen av byggmaterialen fram till rivning. Miljömålen övervakas och verifieras av organisationen ”Sweden Green Building Council” som utfärdar certifikatet ”NollCO2”.

Armering med lågt klimatavtryck bidrar

För att uppnå miljömålet måste byggmaterialen ha så låg klimatpåverkan som möjligt. Celsas armeringsstål produceras med en av världens renaste tillverkningsprocesser – 413kg CO2/tillverkat ton armering (A1 till A3), och endast 435kg CO2 (A1 till A4) inklusive transport till byggarbetsplats. Detta bevisas genom vår tredjepartsgranskade EPD.

Celsas armering ger med andra ord en rejäl skjuts åt rätt håll för miljöambitionerna.

"Klimatkraven kommer bli allt tuffare och efterfrågan på hållbara byggmaterial kommer att accelerera under kommande år."

Det säger vår marknadschef Lucas Grönborg i en artikel i tidningen Branschaktuellt.

Liknande artiklar