Klurig armering i krus

Armering i Höganäskrus

”Kan ni hjälpa oss armera jättestora krukor?” Ibland får vi udda förfrågningar. Denna faller in under den kategorin. 

Frågan ställdes av byggvaruåterförsäljaren Optimera och gällde ett projekt i Höganäs. Nu ringer det en klocka hos några – ”krukor?”, ”Höganäs?”. Aha! Kopplingen mellan krukor och Höganäs är stark – staden förknippad med tillverkning av eldfast keramik.

Så gällde ärendet armering för krus av lergods? Givetvis inte. Varken krus eller lera – men väl infartsskydd och betong.

Armerat krus
Höganäskrus i betong

Kraftiga krus kräver klurig konstruktion

Höganäs kommun hade behovet att modernisera infartsskydden/trafikhindren som en trygghetsskapande åtgärd.  Den nya versionen behövde vara rejäl men ändå estetiskt tilltalande, samt gärna knyta an till bygdens historia. Tillsammans med MSB kläcktes idén – Höganäskrus i jätteformat! Vackra, effektiva och med möjlighet till blomsterplantering. Perfekt! Men vem kan leverera sådana udda pjäser?

Uppdraget föll på NCC och PB Bygg i Höganäs. Första steget var att producera en betongform. En ganska så komplicerad uppgift eftersom formen ska baseras på ett klassiskt Höganäskrus. Därför beställdes en 3D-skanning av ett äkta krus. Skanningen utfördes av Meccom i Klippan som levererade en 3D-fil. Utifrån filen kunde en digital visualisering skapas för att avgöra lämplig storlek på kruset. 

3D-filen skickades vidare till Broby Modellindustri som 3D-printade en uppskalad version av kruset. Runt denna tillverkades sedan en återanvändningsbar gjutform av glasfiber. 

Nästa steg var att ta fram armeringskonstruktionen. Att armera ett 1,4 meter högt Höganäskrus tillhör inte vanligheterna. Tillsammans med bland annat NCC och Optimera utformade vi en lämplig armeringslösning som tog hänsyn till tyngdpunkt, utstickande detaljer etc. Eftersom krusens totalvikt är på flera ton behövdes även en lyftanordning gjutas in. En mycket noga utprovad betongmix sörjde för god ytfinish. Slutligen målades de flesta krusen i klassiskt brun färg. Resultatet blev ett elegant och funktionellt trafikhinder full med historia från bygden!

Ursprungligen beställdes tio krus för att pryda och skydda offentliga platser runtom i Höganäs. Men de levererade krusen har gjort en sådan succé att ytterligare två redan är beställda.

Vi på Celsa Steel Service är glada över att vår koldioxidsnåla armering även hittat till så originella föremål som eleganta infartsskydd. 🙂

Armering i Höganäskrus

Unik betongform hittar nya anhängare

Vi gav en snabbkurs i vår unika betongform Celsaform U direkt på arbetsplats. Det räckte för att skapa nya ivriga anhängare.

Luften var mättad av vatten denna sällsynt gråa dag då vi besökte byggarbetsplatsen för nya Tångvallaskolan i Skanör-Falsterbo. Lervälling och blöta skyddshandskar till trots – inga bistra miner. Dagens höjdpunkt stod ju på schemat – montering av Celsaform U !

För dig som inte är insatt kan vi berätta att Celsaform U är en kvarsittande, självbärande betongform med inbyggd distansering i underkant och kräver ingen motfyllning. Monteringen är enkel – endast en bultsax, kniv och najtråd behövs.

William Bell - arbetsplatsledare på Skanska, synar Celsaform U.
Celsaform U - utbildning

Klara. Färdiga. Forma!

Regnet droppade ner från arbetslagets hjälmar när de nyfiket betraktade vår demonstration. En demonstration som i ärlighetens namn inte varade speciellt länge. Celsaform U är nämligen väldigt lättarbetad och kräver inga förkunskaper.

Patrik Persson, regionsansvarig, Celsa Steel Service – ”Celsaform U är en snabb smidig form som inte kräver återfyllning innan gjutning, vilket sparar tid på arbetsplatsen och ger en bättre arbetsmiljö. Du slipper bland annat en stor grävmaskin i hasorna”.

Vi höll vår uppvisning direkt på arbetsplatsen där vi monterade formen i ”skarpt läge”. Den korta introduktionen räckte för att ge arbetslaget tillräckligt med självförtroende för att ta formarbetet vidare på egen hand. Kapa, skarva, naja. Ja, svårare än så är det inte.

William Bell, arbetsledare – Skanska ”Arbetslaget tycker formen är smidig och snabb att arbeta med. Vi gjöt första delen med Celsaform U förra veckan och det fungerade mycket bra. Det finns många olika formlösningar att välja mellan, men Celsaform U lät intressant. Efter lite beräkningar så landade det på den.”

Byggprojekt med miljöambitioner – då hjälper vår armering till

Byggprojektet siktar på att bli certifierat enligt ”Miljöbyggnad guld” och ”Svanen”. Celsas koldioxidsnåla armering,  klimatförbättrad betong samt återbruk av rivningsmaterial från den gamla skolan,  är några av de medel man tar till för att nå målet.

Förutom en ny skola för 450 elever,  så omfattar projektet en idrottshall med fritidsgård,  förskola för 180 barn, idrottsplats samt en konstgräsplan. Celsa Steel Service kommer supporta och leverera både armeringslösningar och betongkomplement under resterande projekttid.

William Bell – SkanskaMan får alltid bra och kloka svar från Celsa Steel Services kompetenta support. Sakerna kommer i tid, och behöver vi något brådskande så löser det sig. Något som vi uppskattar är att Celsa Steel Service tar fram en helhet med allt runtomkring, inte bara armering, utan även distanser, form, fogbleck, m.m. Allt fint i en bra spec.”

Projektet förväntas stå färdigt under det andra kvartalet 2026.

Celsaform U - betongform

Kretsloppstänk för nya Kalmarsundsverket

Armering för Kalmarsundsverket

Vi levererar 4 900 ton förädlad armering till en av Kalmars största investeringar någonsin.

Kalmar-regionen är i behov av ett större reningsverk. Vid det befintliga verket från 1963 pågår ett imponerande byggprojekt – en miljardinvestering och en av Kalmars största investering någonsin.

Med det nya reningsverket kommer vattnet inte bara renas, utan även återvinnas som industriellt vatten och för bevattning. Verket kommer även att producera gödsel samt biogas. 

Stort, komplext och nydanande

Vi möter upp Magnus Björngard, platschef på Serneke Sverige AB. En kort promenad från byggbodarna tar oss till själva byggplatsen som imponerar med sin dignitet. Blicken vandrar mellan armering, betong och kluriga konstruktioner. Det är svårt att bestämma sig för vad man ska fokusera på. Något som dock pockar på extra uppmärksamhet är de  formbeklädda armeringselementen från Celsa Steel Service. En komplett armeringskonstruktion som bara behöver lyftas på plats. Direkt från lastbil om så önskas.

Magnus Björngard, Serneke – ”Formbeklädd armering och de övriga prefabricerade elementen sparar verkligen mycket tid på arbetsplatsen.”.

Patrik Persson, regionsansvarig på Celsa Steel Service – ”Vårt fokus är att leverera tidsbesparande produkter med bästa möjliga ergonomi. Att armeringens klimatavtryck är låga 373kg CO2/ton gör inte saken sämre”.

4 900 ton armering i alla dess former

På byggplatsen hittar vi Celsa Steel Service breda spektra av förädlad armering – envägsnät, rullarmering, svetsade enheter i alla dess former. Samt formbeklädda armeringskorgar. De största enheterna på 12 meter och 4 ton! Totalt kommer 4 900 ton armeringskomponenter levereras. Allt tillverkat av armeringsstål med lågt klimatavtryck – 373kg CO2/ton.

Magnus Björngard, Serneke – ”Vi känner att vi fått mycket god support av Celsa Steel Service. Tillsammans har vi identifierat de mest effektiva lösningarna till varje specifik situation.”

Patrik Persson, regionsansvarig på Celsa Steel Service – ”Samarbetet mellan Serneke, WSP och Celsa Steel Service har varit mycket bra. Vi har försökt hitta de bästa förutsättningarna för alla inblandade för framtida leveranser. Alla är engagerade i det arbetet. Det är engagemanget som skapar de goda förutsättningarna.”

Formbeklädd armering
Komplett armeringskonstruktion med form för att lyftas på plats.

Kretsloppstänk myntar en ny benämning – ”kretsloppsverk”!

Verket både renar och återvinner vattnet. Restprodukter återvinns och används som gödsel. Kretsloppsverket skapar till och med egen energi i form av biogas. Att kalla Kalmarsundsverket för ett reningsverk är nästan en underdrift. Det är ett kretsloppsverk! Själva reningsprocessen är extremt noggrann med både mekanisk, biologisk och kemisk rening som filtrerar bort både bakterier, virus och syreförbrukande ämnen.

Kalmarsundsverket kommer brukas över kommande generationer i en krävande miljö. En hållbar och långsiktig investering för både Kalmar och Östersjön.

Även cirkulärt armeringsstål ingår i ett kretslopp då det återvinns till nytt armeringsstål i framtiden. Vi är stolta över att få leverera armeringslösningar till ett sådant långsiktigt hållbarhetsprojekt!

Armering med klimatkrav för det största investeringsprojektet någonsin

Klimatförbättrat byggnadsmaterial till Falkenbergs största investeringsprojekt

I Tröingeberg utanför Falkenberg uppförs en F9-skola – kommunens största investeringsprojektet någonsin. Stort fokus läggs på hållbarhet, vilket styrt valen av byggnadsmaterial. Den klimatförbättrade betongen och teglet hamnar i gott sällskap med Celsas koldioxidsnåla armeringsstål. Skolan begåvas dessutom med snillrika lösningar som gröna tak för dagvattenhantering och solceller.

Armering med klimatkrav – ”under 400kg CO2/ton”

Projektet utförs i enlighet med kommunens riktlinjer kring hållbarhet i byggprojekt. Som ett led i detta föreskrevs armeringsstål med mindre klimatpåverkan. Vid upphandlingen användes optionen om miljöanpassad armering – maximalt 400 kg CO2/ton enligt EPD (genomsnitt i EU är 1000kg). Celsas armeringsstål föll sig som ett självklart val.

Linnea Severinson – byggprojektledare, Falkenbergs kommun – ”Vi vill hela tiden hitta mer hållbara och mer klimatvänliga lösningar i våra byggnationer. I projekt Tröingeskolan hade vi möjlighet att bland annat avropa en mer klimatvänlig armering vilket känns bra”.

Fredrik Johansson - arbetsledare på Henrik Anderssons Byggnads AB
Här byggs det en hoppgrop - ett höj- och sänkbart system som bland annat består av trampoliner och en 15 meter lång trampolinbana .

Armeringselement med oväntad skjuts

Leveransen från Celsa Steel Service bestod till stor del av prefabricerade armeringselement. Dessa påverkade planeringen på ett oväntat men positivt sätt – de var helt enkelt för enkla och snabba att montera…

Fredrik Johansson – arbetsledare på HA-bygg: ”Den färdigsvetsade armeringsenheterna ger oss möjligheter att gå mycket snabbare fram i produktionen och det högre priset är väl investerade pengar.”

Magnus Bengtsson, regionsansvarig på Celsa Steel Service: ”Planering innan byggstart är viktigt för en smärtfri byggprocess. Vi kom in i ett tidigt skede och kunde därför bidra med våra inspel, vilket i slutändan gav skjuts i projektet. Detta i kombination med våra tidsbesparande armeringslösningar blev rena turbo-kicken för bygget. Vi är inte alls förvånade över att bygget fortlöpte snabbare än planerat”.

Specning av betongkomplement och tydliga ritningar visar vägen med rak hand

Vår teknikavdelning försåg projektet med specning och tydliga ritningar med anvisningar i 3D. Även färgsorteringen var en viktig faktor som bidrog till den slutliga tidsbesparingen.

Fredrik Johansson – arbetsledare på HA-bygg: Teknikern på Celsa Steel Service har bidragit med tydliga ritningar som gör arbetet enklare och mängdning av tillbehör på ett bra sätt. Det är alltid lätt att komma i kontakt med säljare och tekniker på Celsa när man behöver hjälp eller bolla lösningar”.

Vi på Celsa Steel Service är glada att få bidra till Falkenbergs hållbarhetsresa och önskar lycka till med den nya skolan samt en fortsatt fin resa mot hållbarhet.

Hållbar armering till Stockholms nya avloppsvattenrening i Sickla

Hållbarhetstänk viktig parameter vid valet av armeringsleverantör

Stockholm växer samtidigt som miljökrav skärps. Därför behöver stadens avloppsvattenrening byggas ut och moderniseras. Som ett led i det arbetet kommer den så kallade ”Sicklanlägningen” byggas ut.  Anläggningen är spektakulärt placerat inuti Stockholms kända skidbacke ”Hammarbybacken”, vilket kräver sprängning och bortforsling av bergmassa lika stort som ett Globen i volym!

Vi på Celsa Steel Service är stolta över att få leverera all armering till detta projekt.

Celsas goda miljödata vägde tungt

Johan Håkansson – kommersiell chef Veidekke – ”Som utgångspunkt är Celsa förstahandsvalet i och med vårt samarbetsavtal, likaså är hållbarhet en viktig faktor för oss vilket också spelade roll i valet av armeringsleverantör”.

Celsa Steel Service levererar ca 6000 ton armering till projektet. Detta genererar en besparing på ca 3600 ton CO2e (motsvarar ca 28 000 bilresor mellan Göteborg-Stockholm med fossildriven bil) jämfört med genomsnittligt armeringsstål från EU.

Vi tackar Veidekke för förtroendet och gratulerar Stockholm till ett modernt och hållbart reningsverk redo att ta sig an en växande stad.

Hammarbybacken - inte bara en skidbacke, utan även snart Stockholms modernaste reningsverk för avloppsvatten.

Unik självstabiliserande betongform lanserad

Premiär för unik gjutform – Celsaform U – självstabiliserande, kvarsittande form med inbyggd distansering!

Morgan Larsson, produktchef – ”Celsaform U är en lättarbetad kvarsittande form som förenklar formsättningen dramatiskt av framför allt grundsulor och kantbalkar.”

Celsaform U

Enklare och snabbare formningsarbete

Nu kan byggbranschen se fram emot en enklare och snabbare formsättning. Celsa Steel Service har utökat sin serie av tidsbesparande armerings- och formsättningsprodukter med en ny typ av betongform –  Celsaform U.

Traditionellt formningsarbete innefattar många tidsödande och oergonomiska moment som nu kan elimineras samtidigt som kostnaden för armeringsarbetet minskas.

Produktchef och tillika projektledare Morgan Larsson är entusiastisk inför lanseringen  – ”Historiskt så har den här typen av formsättning alltid varit ett tidsödande och tungt moment i byggprojekten. Oavsett metod så har utmaningarna legat i bland annat materialhantering, tillpassning, stabilisering etc.

Formsättning av grundsulor förenklas ”dramatiskt”

Användningsområdena är först och främst gjutning av grundsulor och kantbalkar.

Morgan Larsson – ”Celsaform U är en lättarbetad kvarsittande form som förenklar formsättningen dramatiskt av framför allt grundsulor, kantbalkar etc. Med sin låga vikt och unika design ger Celsaform U en stor tidsbesparing för arbetsplatserna, och den är vidare ”bäst i klassen” ur såväl ett ergonomiskt- som miljömässigt perspektiv.”

Unik multifunktionell produkt

Celsaform U är en unik produkt utan någon motsvarande ersättningsprodukt på marknaden.

Morgan Larsson – ”Celsaform U är vår absolut största satsning hittills inom betongkomplement, och responsen från de pilotprojekt som vi kört fram till nu har varit överväldigande positiv. När vi nu lanserar Celsaform U så är vi övertygade om att den kommer skapa stort intresse och nyfikenhet i branschen, då det idag inte finns någon motsvarande produkt på marknaden.”

Lanseringen sker till att börja med i Sverige.

Om Celsaform U

Celsaform U är en självstabiliserande, kvarsittande betongform med inbyggd distansering. Formen består av ett beklätt och specialbockat armeringsnät.

Några av fördelarna:

 • Flera funktioner i samma produkt.
 • Tidsbesparande.
 • Kräver få verktyg.
 • Självbärande.
 • Inbyggd distansering mot underkant.
 • Skapar bättre arbetsmiljö.
 • Kräver inga förkunskaper.
 • Armeringsstål med lågt klimatavtryck enligt EPD.

Vågad armering för Varbergs nya vattentorn

Armering återfinns i allsköns former – rakstål, bockat, cirkulärt (i dubbel bemärkelse) och bågat. Nu även ”vågat”.

Vattentorn är av naturen höga byggnader. Eftersom de dominerar bilden i sin omgivning vill man ofta utforma byggnaden till något av ett landmärke. Det fräsiga vattentornet ”Svampen” från 1958 i Örebro är kanske det mest kända svenska exemplet. En byggnad spektakulär nog som bostad åt en James Bond-skurk. Svampen blev faktiskt utsedd till ett av ”Sveriges sju underverk i betong”.

Kommer det nya vattentornet ”Våga” i Varberg ta över tronen?  Armeringskonstruktionsmässigt har man i alla fall tänjt på gränserna vilket skapat god effektivitet på arbetsplats – och det kommer definitivt bli ett landmärke.

Vågor i flera dimensioner

Den blottade armeringen och gjutformarna avslöjar att bygget är något utöver det vanliga. Även skalan är uppseendeväckande. Det är på en kulle utanför Varberg som entreprenören Veidekke uppför ett nytt vattentorn.  Den liggande formen påminner snarare om en romersk akvedukt än ett traditionellt vattentorn.

White arkitekter som står bakom utformningen verkar sakna både linjaler och vinkelhakar vid ritborden. Här finns nästan inte en rak linje. Byggnaden består av repeterande sektioner som tillsammans bildar en vågform, både i längdled och djupled. Konstruktionen svävar på pelare och breder ut sig som en bård parallellt med horisonten. Metaforerna är uppenbara – tänk vattenvågor, sanddyner och en horisont ut mot havet. Tänk Halland. Pressmaterialet berömmer Varbergs beslut för att vara modigt och djärvt. Men utformningen kunde egentligen inte göras på något annat sätt. Detta är klockrent. Den skulpturala formen skapade dock en del utmaningar i armeringskonstruktionen.

Bågat och diffat blev vågat

Celsa Steel Service fick uppgiften att tillverka armeringskonstruktionen. Cirka 1300 ton armering levererades i ganska så komplicerad form – mycket bågat och diffat. På bilden syns en av många levererade armeringskorgar med den udda ovala formen. Snart ingår den i ryggraden som bär upp Varbergs nya kombinerade landmärke och vattenreservoar.

Precis som vatten så ingår armeringsstål i en evig cirkulär kedja. Om tidigast hundra år återvinns Vågas armeringsstål. Kanske hamnar det i en annan stolt stads nya landmärke? Kanske Örebro?

Armering till ”Årets LEED-byggnad”

Årets LEED-byggnad

Årets LEED-byggnad 2022 blev kontorshuset Celsius i Uppsala, uppfört på uppdrag av Vasakronan. Byggnaden innehåller många spännande lösningar. Till exempel spolas toaletterna med insamlat regnvatten.

Årets LEED-byggnad
Foto: White Arkitekter

Mycket låg bakom till att kontorshuset Celsius skulle kamma hem vinsten ”Årets LEED-byggnad”. Många tekniska innovationer, men även den höga nivån av digitalisering av projektet var en viktig pusselbit. Men för att ro hem ett pris som bedömer klimatpåverkan blir valet av byggmaterial en stor faktor.

Att materialleverantören kan erbjuda en EPD med tredjepartsgranskad miljödata blir viktigt i ett sådant här projekt.  EPD:er underlättar jämförelser mellan leverantörer och förenklar arbetet med byggprojektets klimatkalkyl. Läs mer om vår EPD.

Celsa Steel Service levererade marknadens mest klimatvänliga armering till projektet. Alltifrån rakstål till förädlade armeringsprodukter som till exempel rullarmering.

Grattis!

Vi på Celsa Steel Service är stolta över att ha bidragit med leveransen av armering och betongkomplement och passar på att gratulera alla inblandade – grattis!

Leed-juryns motivering

”Byggnaden ligger i en av Sveriges främsta innovationsmiljöer som är en arena för företag inom teknik och vetenskap. Fastighetsägarna har under många år arbetat aktivt för att utveckla området som en kunskapshub och det vinnande projektet är en del i det arbetet. Hyresgästerna hade en kravbild om gröna hyresavtal samt höga tekniska krav. Då byggnaden huserar avancerade laboratorier har det varit en stor utmaning att få funktion och hållbarhet att gå hand i hand.

Trots alla utmaningar är byggnaden färdigcertifierad med LEED V4 Platinum – den högsta nivån inom certifieringssystemet LEED. De höga poängen är delvis ett resultat av nytänkande lösningar såsom återvinning av regnvatten, laststyrning och en hög grad digitalisering av byggprocessen.”

Om LEED

LEED är ett globalt certifieringssystem, som syftar till att identifiera, genomföra och mäta miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll.

Formbeklädd armering på frammarsch

Armeringselement

Formbeklädd armering. Komplett med betongkomplement. Bara att lyfta på plats.

Den mest förädlade formen av prefabricerad armeringskonstruktion ger en rad fördelar:

 • Snabbare montage – sparar tid och etableringskostnader.
 • Bättre och säkrare arbetsmiljö – inget arbete i lerig schaktgrop med rasrisk.
 • Mindre markarbete – schaktgropen behöver inte flyttas och återfyllas i samma utsträckning.
 • Planerbar budget – kostnaden är redan framtagen innan utfört arbete.
 • Markentreprenör kan utföra arbete utan att behöva invänta formning, armering och gjutning.
Formbeklädd armering
Armeringselement

Formbeklädda armeringselement lockar med tidsbesparande och planerbara egenskaper.

Introduktionen av våra unika formbeklädda armering kan liknas vid något av ett segertåg. Vi ansluter som ett efterhängset entourage och hamnar på en byggarbetsplats i Förslöv utanför Båstad. Här byggs det ett trävarulager för NP Nilssons räkning.  För detta krävs en betongplatta med Celsas armeringsfundament vilka ska ta upp krafterna från stålkonstruktionen.

Blickarna dras snabbt till fundamenten som ligger prydligt uppstaplade i väntan på gjutning. Solljuset får dom framstå som skimrande mystiska kuber. Silhuetterna i den sidenmatta ytan  avslöjar innandömet på ett lekfullt grafiskt sätt. Tankarna far snarare till heminredning än till armering och betongkomplement. Nästan synd att dessa skönheter ska gjutas in i betong!

Planerbar armering

Till projektet i Förslöv levererade Celsa Steel Service 131 fundament. En del av dom riktiga bjässar. De största formbeklädda fundamenten mätte: 2,5 x 3,0 x 7,0m. Färdiga att lyftas på plats i schaktgropen. Snabbt och enkelt. Men det är inte endast tidsbesparingen fundamenten lockar med.

Markus Hedström, platschef MMB: ”Förutom att vi sparar massor av tid, så förenklas planering för tid och budget. Med prefabricerade element blir konsekvenserna vid eventuella felkalkyler inte så stora jämfört med lösarmering”

Markus fortsätter – ”Vari tidsbesparingen ligger är ganska uppenbart, men man vinner även tid vid frischaktningen. Vi behöver inte schakta mer än vad formens storlek kräver. Detta tack vare att vi inte behöver befinna oss i schaktgropen vid montage som vid traditionell formning”.

Man framför armeringselement
Markus Hedström, platschef MMB
Armeringselement lyfts på plats med kran.

Ergonomisk och snabb montering med GPS

Vår resa tar oss vidare norrut till en byggarbetsplats i Halmstad. Lustigt nog ännu ett kallager för NP Nilssons räkning. Betongplattan uppförs av BAB-bygg. Till detta projekt har Celsa Steel Service levererat 74 fundament. På fundamenten monteras stolpskor vilka de bärande träbalkarna ska förankras i.

Vid vår ankomst är lyftkranen i full färd med att placera ut fundament i raka fina rader. GPS-funktionen i lyftanordningen gör det lekande lätt att placera fundamenten med millimeterprecision.

”Lätt för att bli rätt”

Magnus Landin, platschef på BAB-bygg: ”Till vårt projekt levererade Celsa Steel Service färdiga formbeklädda armeringskorgar för oss att lägga i marken, vilket genererade i sparad tid och arbete. Enkla, lätta och smidiga formar som gör att arbetet har lätt för att bli rätt. Vi kommer att använda oss mer av dessa formar i framtiden! ”

Magnus Landin, platschef, BAB-bygg

Ytterligare referensprojekt

Formbeklädda armeringskorgar med inbyggd tidsbesparing

Formbeklädda armeringskorgar med inbyggd tidsbesparing

Prefabricerade armeringskorgar, kompletta med betongkomplement och form ger arbetsro. På  byggarbetsplatsen ett stenkast från havet råder full aktivitet när vi…
Unik armeringskonstruktion förenklar bygget av Nordens högsta kontorshus

Unik armeringskonstruktion förenklar bygget av Nordens högsta kontorshus

Grunden till City Gate, Göteborgs nya landmärke, håller just nu på att färdigställas. Sedan en tid tillbaka levereras prefabricerade armeringskorgar…

Bildgalleri

Formbeklädd armering
Formbeklädd armering
Formbeklädd armering
Formbeklädd armering

Minimalt byggspill hjälper pilotprojekt nå miljömålen

Hur mycket byggspill kan undvikas? Vi hjälper pilotprojekt  uppnå miljömålen med hjälp av klimatsmart armering och minimalt spill.

Minimal miljöpåverkan. Både vid byggskedet och under drift.

Vi befinner oss på Blåportshöjden i Karskrona där Skanska bygger ett 10-vånings hyreshus som  ska bli ett så kallat netto-noll energihus. Miljöambitionerna är höga. Bygget ska uppnå en hållbarhetsstandard framtagen av Skanska för hyresbostäder – ”Skanska Hållbar Hyresbostad”. Det är faktiskt det mest långtgående hållbarhetsprojekt hittills för Skanska hyresbostäder och ett så kallat mörkgrönt projekt med många fokusområden som till exempel:

 • Klimat
 • Energi
 • Optimering av produkter
 • Avfallshantering

Klimatpåverkan under byggskedet ska vara minimalt och driften koldioxidneutral. Till sin hjälp tar man bland annat till olika byggnadstekniska lösningar – till exempel grön betong samt Celsas klimatsmarta armering och armeringstjänster.

KV. Ingenjören, Karlskrona
Johanna Jonsson, projektchef - Skanska

Vi bidrar med minimalt spill (bland annat)

Celsa Steel Service hjälper projektet att uppnå klimatmålen på flera sätt. Dels genom vår koldioxidsnåla armering, men även genom att planera för minimalt byggspill.

Johanna Jonsson, projektchef – Skanska

”Det är viktigt i projektet att i största möjliga mån använda sig av material som kan återvinnas och att få ned spillfaktorn för att minska mängden avfall.

Tillsammans med Celsa Steel Service så har vi i detta projekt prefabricerat så mycket som möjligt i grundplattan. Celsas armering bidrar även med mindre påverkan av klimatet tack vare sin klimatsmarta armering.

Även tillhörande stomme är av prefabricerad betong och innehåller Celsas armering.”

Vårt perspektiv fångar upp idéer och lösningar

Philip Eric – BIM-ingenjör på Celsa Steel Service:

”I positionen som tekniker kan vi se förbättringspotentialen när det gäller spill. Uppdraget hade inget uttalat mål kring detta, men vi tog fram och föreslog lösningar som minimerade spillet och därmed hjälpte till att nå miljömålen.

Bland annat levererade vi prefabricerade grundsulor, alla unika och skapade för sin exakta placering i konstruktionen.”

Philip Eric, BIM-ingenjör - Celsa Steel Service.
Patrik Persson, regionsansvarig syd - Celsa Steel Service.

En helhetsleverantör av betongkomplement, armering och armeringstjänster ger mervärde.

Som en helhetsleverantör får Celsa Steel Service en unik möjlighet att upptäcka både lågt hängande frukt och potentiella förbättringar gömda djupare inne i konstruktionsritningar.

Patrik Person, regionsansvarig Celsa Steel Service –
” Celsa gör det lättare på arbetsplatserna med helhetslösningar för betongkomplement och armering. Genom specning av armering, form och betongkomplement avlastar vi mycket tid för arbetsledningen och underlättar för arbetaren på plats.”

Bildgalleri