Grön armering och grön betong möts vid ny bro i Veddesta

Grön armering och grön betong i bro

Vilket byggmaterial bidrar till störst besparing av CO2-utsläpp? Klimatsmart armering eller klimatförbättrad betong?

I Veddesta utför Skanska ett byggprojekt med klimatförbättrad anläggningsbetong. Celsa bidrar med Europas mest hållbara armering.

I Veddesta strax utanför Stockholm bygger Skanska en grön bro. Det “gröna” i föregående mening är så klart bildligt talat. Ordet “grön” används frekvent i dagens klimatdebatt, och är som bekant synonymt med “klimatsmart” –  inte en specifik frekvens av ljusvågor…

Men vad händer om man blandar grönt med grönt? I den “bokstavliga” världen – ingenting. Men i världen av byggnadsmaterial blir resultatet supergrönt! Bildligt talat. Eller hur var det nu? Menar jag bokstavligt? Äh – utan några förvirrande metaforer – det blir klimatsmart!

Den (super)gröna bron i Veddesta

Det gamla flygfältet i Barkarby i Stockholm ersätts av ny stadsdel – “Barkabystaden”, och en ny bro byggs för att knyta ihop stadsdelen med övriga Stockholm (läs mer på Skanskas hemsida).

I detta (och de flesta) anläggningsprojekt används mycket betong. Denna står för en stor del av ett byggprojekts CO2-utsläpp. För att förbättra klimatprestandan har Skanska valt att att använda sig av klimatförbättrad anläggningsbetong, samt Celsas klimatsmarta armering.

Så hur stor blir besparingen av CO2-utsläpp tack vare detta?

Grön armering och betong i bro
Ny grön bro på gång i Veddesta. © Skanska

Klimatförbättrad anläggningsbetong bidrar till 18% mindre CO2-utsläpp jämfört med traditionell betong.

Den klimatförbättrade betongen har i stort sett samma egenskaper som vanlig anläggningsbetong. Enkelt förklarat – andelen cementklinker minskas och ersätts av andra material, främst flygaska. Grön betong är inte dyrare och kräver inte någon nämnbar förändring i arbetssätt.

Med grön betong sparar man cirka 18 procent koldioxid.

Celsas klimatsmarta armering ger en besparing på över 60% i CO2-utsläpp jämfört med genomsnittlig armering.

Vår tillverkningsprocess för armeringsstål genererar 370 kg CO2 per ton armering. Siffran för genomsnittlig Europeisk armering är 1030 kg i skrivande stund. Siffrorna redovisas och certifieras genom tredjepartsgranskad EPD. Läs mer om vår tillverkningsprocess av armeringsstål här.

Trafikverkets krav – max 750 kg CO2/ton armering

Som en följd av Parisavtalet och klimatlagen, kräver Trafikverket ett emmisionstal på maximalt 750 kg CO2/ton vid investerings- eller underhållsprojekt. Celsas armeringsstål klarar kraven med råge (370 kg).

Vad blir den totala besparingen i CO2-utsläpp för projektet i Veddesta?

För detta aktuella projekt är besparingen:
  • ca 708 ton CO2 tack vare grön betong.
  • ca 567 ton CO2 tack vare grön armering.

En grön slutsats

Valet av grön betong gav stora besparingar i CO2-utsläpp.  Till detta tillkommer Celsas bidrag som nästan fördubblar besparingen. Slutsats: val av armeringsleverantör är viktigt om man har gröna miljöambitioner. Bokstavligt talat.

Vi har levererat till finalisten för “Årets miljöbyggnad 2019”

Årets miljöbyggnad 2019 - finalist

Grattis Höganäs kommun till finalplatsen i “Årets miljöbyggnad 2019”!

Vi är stolta över att ha levererat klimatsmart armering till “Nya Vikenskolan” och därmed medverkat till  byggnadsprojektets goda miljöprestanda.

Valet av armering är en viktig pusselbit för att lyckas uppfylla kraven för miljöcertifiering.

Årets miljöbyggnad 2019 - finalist

Parisavtalet sätter press på världens nationer med klimatarbetet.  Sveriges mål är att uppnå klimatneutralitet senast 2045. Därmed ligger hållbarhet och klimatmål högt upp på agendan i samhällsdebatten.

Då byggsektorn står för ca en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp, är det viktigt med hållbarhetsfokus vid byggnadsprojekt. Planeringen för minskade utsläpp börjar redan i projekteringsstadiet där hela “värdekedjan” bör genomsyras av hållbarhetstänk. Både arkitektur, infrastruktur och inte minst –  valet av byggnadsmaterial skall tas i beaktning.

Ett viktigt beslutsunderlag vid val av byggnadsmaterial (ur miljösynpunkt) är en så kallad “EPD – Enviromental Product Declaration”. Den redovisar bl.a emmisionsprestandan för materialet. Celsa Steel Service armeringsstål EPD/miljövarudeklaration visar 370 kg CO2 ekvivalenter per ton producerat stål. Detta gör stålet till Europas grönaste (jämför med 1030 kg CO2 för genomsnittlig europeisk armering).

Har man ambitionen att visa en stark miljöprofil och bygga klimatsmart (och vinna fina priser som Årets miljöbyggnad), är valet av armering  en viktig pusselbit.

Celsa levererar material till miljöcertifierade byggnadsprojekt där vår armering hjälper till att förbättra klimatprestandan.

Just nu är vi extra glada och stolta över att ha levererat till projektet “Nya Vikenskolan” för Höganäs kommun. Projektet är inte bara nominerat till priset Årets miljöbyggnad 2019, utan även tagit sig fram till en finalplats! Vi på Celsa Steel Service önskar Höganäs kommun och övriga involverade aktörer lycka till med nomineringen!

Läs mer om finalisterna på Sweden Green Building Councils hemsida →

Duellen mellan Celsa komponent och ILF

Duell - Celsa komponent mot ILF

Vem vann? Vi lät Celsas färdigsvetsade komponenter duellera mot ILF (iläggsfärdig armering) Vilka var skillnaderna i avseende på montagetid, arbetsmiljörisker, materialkostnad och arbetskostnad? Se filmen.

Tekla i daglig verksamhet för hantering av armering

Tekla Structures och BimSight används på alla Celsa Steel Service avdelningar. Tekla används vid/för: Möten med kund för att presentera armeringslösningar, Förteckning av armering för kvalitetsgranskning, Organisering av armeringsförteckningar med insticksprogrammet QR 4 Tekla, Integrering av Celsas och våra kunders orderförberedande system..

Läs fortsättningen

Nätritningar på hemsidan

Nu finns det ritningar på Celsas vanligaste armeringsnät på sidan för lagernät. Armeringsnät används med fördel även i platsgjutna väggar. Vi tillverkar specialnät där dimensioner och s-avstånd är anpassade efter armeringsbehov om inte våra lagernät går att använda.

Skandinaviskt samarbetsavtal med Veidekke

Veidekke har ingått ett nytt två-årigt samarbetsavtal med Celsa Steel Service. Veidekke och Celsa Steel Service AS har samarbetat kring armeringslösningar i många år. Samarbetet innebär en mycket tät uppföljning av marknad, rationella armeringslösningar, prisutveckling, mm.
– Vi har stora förväntningar på vad vi kan uppnå för förbättringar och effektiviseringar genom detta samarbetet, inte minst genom VDC-konceptet, berättar inköpsdirektör Björn Martinsen.

Läs fortsättningen

Armering, BIM och 3d i Hallandsåsen

Skanska Vinci och Celsa Steel Service arbetar tillsammans med BIM och 3d, i projekt Hallandsåsen, för att minska totalkostnaden för armering.

– Det underlättar mycket att ha Celsa Steel Service 3d-modell tillhands och vi identifierar snabbare felaktigheter än vad vi normalt gör i 2d-handlingar, säger Sven-Otto Jönsson, Design Coordinator, Skanska Vinci.

Läs den fullständiga artikeln på Byggindustrins hemsida

Läs fortsättningen

Miljödeklarerad armering 360kg CO2 ekv/ton

Nu finns miljödeklarationen för vårt armeringsstål på svenska. Med våra 360kg CO2 ekv/ton producerat armeringsstål tillhandahåller vi Europas renaste armering. I takt med att stora beställare, som t.ex. trafikverket, sätter högre miljömål, hjälper vi våra kunder att nå dessa mål samtidigt som vi tillsammans styrker vår konkurrenskraft genom beslut som främjar kommande generationer och hållbar utveckling. Läs mer om vårt miljöarbete.

Läs fortsättningen

Armeringsleveratörens roll i BIM-processen

Celsa Steel Service kommer vara föredragshållare vid Tekla Nordic BIM forum 2012, den 10 – 11 maj, och berätta om armeringsleverantörens roll i BIM-processen.

“In the Nordic countries we like to believe that we are practical people who take advantage of modern techniques to rationalize our working processes. Efficiency and elimination of waste in regard to both materials and resources are important to us. Therefore it is natural that compared to many other countries we are early adapters of a BIM-based construction processes.”

Läs programmet i sin helhet på Teklas hemsida.