Duellen mellan Celsa komponent och ILF

Duell - Celsa komponent mot ILF

Vem vann? Vi lät Celsas färdigsvetsade komponenter duellera mot ILF (iläggsfärdig armering) Vilka var skillnaderna i avseende på montagetid, arbetsmiljörisker, materialkostnad och arbetskostnad? Se filmen.

Tekla i daglig verksamhet för hantering av armering

Tekla Structures och BimSight används på alla Celsa Steel Service avdelningar. Tekla används vid/för: Möten med kund för att presentera armeringslösningar, Förteckning av armering för kvalitetsgranskning, Organisering av armeringsförteckningar med insticksprogrammet QR 4 Tekla, Integrering av Celsas och våra kunders orderförberedande system..

Läs fortsättningen

Nätritningar på hemsidan

Nu finns det ritningar på Celsas vanligaste armeringsnät på sidan för lagernät. Armeringsnät används med fördel även i platsgjutna väggar. Vi tillverkar specialnät där dimensioner och s-avstånd är anpassade efter armeringsbehov om inte våra lagernät går att använda.

Skandinaviskt samarbetsavtal med Veidekke

Veidekke har ingått ett nytt två-årigt samarbetsavtal med Celsa Steel Service. Veidekke och Celsa Steel Service AS har samarbetat kring armeringslösningar i många år. Samarbetet innebär en mycket tät uppföljning av marknad, rationella armeringslösningar, prisutveckling, mm.
– Vi har stora förväntningar på vad vi kan uppnå för förbättringar och effektiviseringar genom detta samarbetet, inte minst genom VDC-konceptet, berättar inköpsdirektör Björn Martinsen.

Läs fortsättningen

Armering, BIM och 3d i Hallandsåsen

Skanska Vinci och Celsa Steel Service arbetar tillsammans med BIM och 3d, i projekt Hallandsåsen, för att minska totalkostnaden för armering.

– Det underlättar mycket att ha Celsa Steel Service 3d-modell tillhands och vi identifierar snabbare felaktigheter än vad vi normalt gör i 2d-handlingar, säger Sven-Otto Jönsson, Design Coordinator, Skanska Vinci.

Läs den fullständiga artikeln på Byggindustrins hemsida

Läs fortsättningen

Miljödeklarerad armering 360kg CO2 ekv/ton

Nu finns miljödeklarationen för vårt armeringsstål på svenska. Med våra 360kg CO2 ekv/ton producerat armeringsstål tillhandahåller vi Europas renaste armering. I takt med att stora beställare, som t.ex. trafikverket, sätter högre miljömål, hjälper vi våra kunder att nå dessa mål samtidigt som vi tillsammans styrker vår konkurrenskraft genom beslut som främjar kommande generationer och hållbar utveckling. Läs mer om vårt miljöarbete.

Läs fortsättningen

Armeringsleveratörens roll i BIM-processen

Celsa Steel Service kommer vara föredragshållare vid Tekla Nordic BIM forum 2012, den 10 – 11 maj, och berätta om armeringsleverantörens roll i BIM-processen.

”In the Nordic countries we like to believe that we are practical people who take advantage of modern techniques to rationalize our working processes. Efficiency and elimination of waste in regard to both materials and resources are important to us. Therefore it is natural that compared to many other countries we are early adapters of a BIM-based construction processes.”

Läs programmet i sin helhet på Teklas hemsida.

Svensk armering – Anvisningar för förteckning

Svensk armeringLadda ner Svensk armering
Publikationen finns tillgänglig på hemsidan. Svensk armering innehåller anvisningar för vad man bör tänka på vid förteckning av armering. I dokumentet finns även information om stålsorter och svenska standardnät.

Svensk armering trycktes 2002 och innehåller därför en del felaktigheter som bl.a. beteckningar av stålsorter. Skriften kommer ersättas av en nyare anpassade efter EK2, nya beteckningar och fler standardartiklar. Den nya skriften publiceras preliminärt vid årsskiftet 2012/2013.

För mer information kontakta:  Magnus Lundgren, 035 – 15 41 14

Celsa Steel Service etablerar en teknisk avdelning

Tvärtunnel hallandsåsenCelsa Steel Service nyetablerade tekniska avdelning arbetar med Tekla Structures för att modellera upp armering och betong i 3d utifrån entreprenörers och konstruktörers ritningar. 3d-modellen används därefter för att visuellt kontrollera byggbarhet, kvalité, identifiera prefabriceringsmöjligheter och för att automatiskt generera armeringsförteckningar. Den nya arbetsmetoden ersätter traditionell specning.Läs fortsättningen