Minimalt byggspill hjälper pilotprojekt nå miljömålen

Hur mycket byggspill kan undvikas? Vi hjälper pilotprojekt  uppnå miljömålen med hjälp av klimatsmart armering och minimalt spill.

Minimal miljöpåverkan. Både vid byggskedet och under drift.

Vi befinner oss på Blåportshöjden i Karskrona där Skanska bygger ett 10-vånings hyreshus som på årsbasis är ett netto-noll energihus. Miljöambitionerna är höga. Bygget ska uppnå en hållbarhetsstandard framtagen av Skanska för hyresbostäder – ”Skanska Hållbar Hyresbostad”. Faktiskt det mest långtgående hållbarhetsprojekt hittills för Skanska hyresbostäder och ett så kallat mörkgrönt projekt med många fokusområden som till exempel:

  • Klimat
  • Energi
  • Optimering av produkter
  • Avfallshantering

Klimatpåverkan under byggskedet ska vara minimalt och driften koldioxidneutral. Till sin hjälp tar man bland annat till olika byggnadstekniska lösningar – till exempel grön betong samt Celsas klimatsmarta armering och armeringstjänster.

KV. Ingenjören, Karlskrona
Johanna Jonsson, projektchef - Skanska

Celsa bidrar med minimalt spill (bland annat)

Celsa hjälper projektet att uppnå klimatmålen på flera sätt. Dels genom vår koldioxidsnåla armering, men även genom att planera för minimalt byggspill.

Johanna Jonsson, projektchef – Skanska

”Det är viktigt i projektet att i största möjliga mån använda sig av material som kan återvinnas och att få ned spillfaktorn för att minska mängden avfall.

Tillsammans med Celsa så har vi i detta projekt prefabricerat så mycket som möjligt i grundplattan. Celsas armering bidrar även med mindre påverkan av klimatet tack vare sin klimatsmarta armering.

Även tillhörande stomme är av prefabricerad betong och innehåller Celsas armering.”

Vårt perspektiv fångar upp idéer och lösningar

Philip Eric – BIM-ingenjör på Celsa:

”I positionen som tekniker kan vi se förbättringspotentialen när det gäller spill. Uppdraget hade inget uttalat mål kring detta, men vi tog fram och föreslog lösningar som minimerade spillet och därmed hjälpte till att nå miljömålen.

Bland annat levererade vi prefabricerade grundsulor, alla unika och skapade för sin exakta placering i konstruktionen.”

Philip Eric, BIM-ingenjör - Celsa Steel Service.
Patrik Persson, regionsansvarig syd - Celsa Steel Service.

En helhetsleverantör av betongkomplement, armering och armeringstjänster ger mervärde.

Som en helhetsleverantör får Celsa en unik möjlighet att upptäcka både lågt hängande frukt och potentiella förbättringar gömda djupare inne i konstruktionsritningar.

Patrik Person, regionsansvarig Celsa Steel Service –
” Celsa gör det lättare på arbetsplatserna med helhetslösningar för betongkomplement och armering. Genom specning av armering, form och betongkomplement avlastar vi mycket tid för arbetsledningen och underlättar för arbetaren på plats.”

Formbeklädda armeringskorgar med inbyggd tidsbesparing

Carl-Magnus MTA bygg och formbeklädda armeringskorgar

Prefabricerade armeringskorgar, kompletta med betongkomplement och form ger arbetsro.

På  byggarbetsplatsen ett stenkast från havet råder full aktivitet när vi hälsar på. En tillbyggnad ska uppföras på en ganska så bångstyrig geologi med delvis porös berggrund. Ett smattrande ljud från bergsborrning möter oss när vi sammanstrålar med Carl-Magnus Nilsson på MTA Bygg för en pratstund.

Arbetsplatsen ligger naturskönt till, men det som fångar uppmärksamheten är de prydliga prefabricerade armeringskomponenterna som ligger och väntar på att gjutas in. Det är just dessa unika formbeklädda armeringskorgar som är anledningen till besöket. Denna produkt från Celsa ökar i popularitet allteftersom man upptäcker dess tidsbesparande och ergonomiska fördelar.

Inbyggd tidsbesparing

Carl-Magnus Nilsson, arbetsledare MTA Bygg –
”Vi är imponerade. Det ligger så oerhört många inbyggda arbetsmoment i produkten. Det gör att vi sparar massor av tid samtidigt som planeringen förenklas.”

Med Celsas lösning behöver man inte längre stå i lera och montera armering för hand. Kanske dessutom i kyla och regn. Det räcker att någon tar emot konstruktionen och sätter den på plats. Det sparar både tid och kropp. På köpet får man marknadens mest klimatsmarta armering.

Carl-Magnus MTA bygg och formbeklädda armeringskorgar
Carl-Magnus Nilsson, MTA Bygg - blickar ut över byggarbetsplatsen med formbeklädda armeringselement.

Vi har levererat till ”Årets bygge 2022”

Cederhusen

Fotograf: Anna Ervast Öberg. Grattis Folkhem & Veidekke till “Årets bygge 2022” i kategorin “bostäder”! Vi är stolta över att ha levererat klimatsmart armering för “Cederhusen” och därmed medverkat till förbättra byggnadsprojektets miljöprestanda.

Läs fortsättningen

Celsas nya EPD visar lägre klimatavtryck

EPD 2021 för armeringsstål

Ny EPD för Celsa Steel Service visar på ännu lägre klimatavtryck

Sverige ska minska sina klimatutsläpp med 85 procent till 2045, jämfört med 1990, medan EU ska minska sina med 55 procent. Detta innebär en drastisk förändring för många.

Vi går mot en framtid där koldioxidutsläpp kommer att bli en kostnad, och där minskade utsläpp kommer att innebära besparingar.

EPD 2021 för armeringsstål
Om du önskar att minska ditt klimatavtryck kan Celsas armeringsstål vara en del av lösningen.

Vårt stål är ett av de mest klimatvänliga i Europa, med ett klimatavtryck på 373 kg CO2-ekvivalenter per ton stål. Standarden för stål som tillverkas av metallskrot är ett klimatavtryck på 1000 kg, medan stål som produceras av järnmalm har ett klimatavtryck på hela 2200 kg.

Vid offentliga upphandlingar i Sverige ställs krav på att armeringsstål ska ha ett maximalt klimatavtryck på 720 kg*1. Celsas stål minskar stålets klimatavtryck med cirka 50 procent jämfört med dessa krav.

2200 kg CO2e/ton373 kg CO2e/tonStål tillverkat av järnmalmCelsas stål1000 kg CO2e/tonGenomsnittligt stål EU

Celsa Steel Service är Nordens ledande tillverkare av armeringsstål. Vi har vårt eget stål- och valsverk i Mo i Rana. Vårt stål tillverkas uteslutande av metallskrot. Den energi vi använder är förnybar vattenkraft, och alla våra produkter är 100 procent återvinningsbara. Detta ger oss en unik cirkulär värdekedja.

De största utsläppen av växthusgaser från byggbranschen i Sverige kommer från indirekta utsläpp från produktion av material och transporter. Vi är bland de bästa i båda avseenden.

Byggbranschen står för så mycket som över 40 procent av förbrukningen av materialresurser i Sverige, och samtidigt är ett av de svenska miljömålen att avfallstillväxten ska vara betydligt lägre än den ekonomiska tillväxten, och att fler material ska återvinnas .

Byggarbetsplats med armering

Vi välkomnar en mer cirkulär framtid. På Celsa kan vi redan redovisa positiva miljösiffror, men vi jobbar verkligen hårt för att göra ytterligare förbättringar. Om du blir en del av vår cirkulära värdekedja blir klimatmålen lite lättare att uppnå.

Celsas armeringslösningar är en naturlig del av ett hållbart samhälle.

Vanebildande med ”drag’n’drop-armering”

Prefabricerad armering lastas av från lastbil

Hög andel prefabricerade armeringskomponenter för byggprojektet ”Västra allén” visar sig vara vanebildande.

Kvarteret ”Västra allén” i Halmstad kommer bli ett bostadskvarter på totalt 15800m² bestående av flerbostadshus med 122 lägenheter och gemensam innergård.

Celsa levererade en stor andel färdigsvetsade armeringskomponenter (ca 56 ton) – hissgropar, pumpgropar, diverse förstärkningar, B-soffor, kantbalkar med mera. Allt färdigt och bara att placera på rätt plats. ”Drag’n’drop” för att uttrycka sig modernt.

Olof Raning, Skanska –”personalen tycker att det är väldigt prydligt och smidigt med ILF och färdigsvets. När det plötsligt dök upp en elgrop som inte var färdigsvetsad, hajade man till och undrade varför det ska najas helt plötsligt….”

Prefabricerad armering är onekligen vanebildande. Inte så konstigt – det sparar både tid och förbättrar arbetsmiljön (se film om prefabricerat VS ILF).

Planerad inflytt beräknas till vintern 2022. Vi önskar Skanska lycka till med projektet och hoppas att det fortlöper lika smidigt som armeringsarbetet.

Olof från Skanska med byggarbetsplats i bakgrunden
Olof Raning - produktionschef på Skanska, framför "Västra allén", Halmstad.

Rätt armering för dubbelvinst i padelhallen

Det är bråda tider för alla som vill bygga hallar för den snabbväxande sporten padel. I april får Härnösand en nybyggd hall i idrottsområdet Högslätten, men det var med nöd och näppe som Ellextre Entreprenad hann gjuta betongplattan innan snön kom.

Lösningen var Celsa Steel Service prefabricerade rullarmering – som bidrog till att spara in tid och tunga lyft.

När allt var klart för byggstart stod vintern i farstun. Beställaren, WY Fastigheter, ville inte förlora någon tid och byggentreprenören Ellextre ville inte riskera att bli stoppade av snön. Då trädde Celsa Steel Service in som partner med sin rullarmering och betongkomplement.

  • Vintern jagade oss i hälarna, säger Peter Nehrer, VD för Ellextre. Vi provade med rullarmering. Det gick fort att rulla ut, flera gånger snabbare än att lägga mattor.

Peter Nehrer konstaterar att användningen av lättarbetad rullarmering innebar att lyftkranen bara behövdes hälften så lång tid och att arbetsmiljön blev skonsammare:

  • Ibland är det värt att lägga pengar på material och prefabricering istället för på arbetstid. Det kostar ju att täcka över med presenning eller att skotta bort snö också.
Peter Nehrer, VD för Ellextre, valde Celsa Steel Service prefabricerade rullarmering för att hinna före snön vid bygget av padelhallen. Han slog samtidigt ett slag för ökad hållbarhet.

Celsa Steel Service arbetar målmedvetet för att vara en aktör som gör skillnad. Företagets tekniska lösningar gör det möjligt för byggbranschen att minska sin klimatpåverkan och förbättra arbetsmiljön. Koncernen tillverkar sitt armeringsstål av återvunnet skrot och står för ett helhetstänk kring allt från material och vikt till resursanvändning och prefabricering. Ellextre gör i sin tur gärna klimatsmarta materialval, så det föll sig naturligt att kampera ihop.

  • Vi försöker också tänka på miljön i alla lägen, säger Peter Nehrer.

Utöver armering levererar Celsa Steel Service såväl kantbalkar som betongkomplement, som formlösningar med låg kant och låg vikt, som är framtagna för att entreprenörer inte bara ska kunna bygga klimatsmart, utan också på ett snabbt, effektivt och ergonomiskt sätt.

  • Rullarmering är skonsamt, för antalet dåliga positioner för ryggen minskar med 75 procent jämfört med när man najar rakstål eller använder ILF, inläggningsfärdig armering, förklarar Per Lundkvist, regionansvarig Norr på Celsa Steel Service.

Resultatet av matchen mot klockan och snön blev således vinst för såväl miljön som arbetsmiljön. Och bättre ergonomi rimmar fint med förebyggande friskvård i form av padel.

Helhetslösning för armeringsarbetet skänker lugn åt MTA

MTA och armeringsnät

Totalleverans ”på riktigt” av armering, betongkomplement samt specning/mängdning förenklar armeringsarbetet.

MTA och armeringsnät
Hans-Eric Lerbäcka - produktionsledare på MTA - blickar uppåt. Snart är alla nio våningar klara.

Vi besöker Falkenberg (Tröingeberg) där HSB Göta tillsammans med MTA planerar att uppföra ett nytt kvarter med flerfamiljshus. Brf Stinsen är det första flerfamiljshuset som uppförs. Ett punkthus med 35 st bostadsrätter fördelade på nio våningar.

”Celsa har en kunskap och vilja samt ett stort intresse att få projektet att flyta på.”

Det är en strålande dag i mars när vi besöker byggarbetsplatsen. Jag slås av hur prydligt och städat det är. För att vara en byggarbetsplats skall tilläggas… Byggmaterial och verktyg ligger inte utspritt och skräpar i onödan.

För byggprojektet har MTA anlitat Celsa som totalleverantör av armering. Då syftar vi inte på endast armeringsstålet – utan ALLT som har med armeringen att göra: armering, betongkomplement och specning.

Hans-Eric - MTA, språkar med Magnus Bengtsson - Celsa Steel Service

Vi träffar arbetslaget och vår kontakt Hans-Eric Lerbäcka som berättar att armeringsarbetet fortlöpt smärtfritt. Det är den reflektion vi både hoppats på och förväntade oss. Syftet med en totalleverans och helhetslösning är just att minimera riskerna för flaskhalsar och allmänt strul. Samt förenkla för kunden och lägga mer ansvar på oss istället.

Tack vare Celsas breda verksamhet – tillverkning/förädling, egen teknikavdelning och komplett sortiment av betongkomplement – får vi en god överblick över vilken insats som krävs kring armeringsarbetet och kan därmed erbjuda en helhetslösning. Har man kontroll på hela kedjan blir det bättre helt enkelt.

Hans-Eric tar med oss på en rundtur medans vi diskuterar allt mellan himmel och jord. Nåja – allt mellan betongplatta och valvavstängare i alla fall.

Hans-Eric ”Vi (MTA) har haft ett mångårigt samarbete med Celsa på armeringssidan som fungerat bra. Därför kände vi oss trygga med att välja Celsa som totalleverantör av en helhetslösning. Celsa har en kunskap och vilja samt ett stort intresse att få projektet att flyta på. När vi bygger ett projekt som Stinsen är en helhetslösning med armering/betongprodukter från samma leverantör även en tidsbesparande aspekt då Celsa även mängdar tillbehören vid behov.”

Magnus B från Celsa fyller i: ”Vi har ofta en totallösning för MTA och jag är övertygad om att detta sparar en massa tid och pengar på arbetsplats, inte minst att vi tar ansvar för om det skulle bli något fel”.

Armering till Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad

Hyllie Terrass

Kontorsbyggnad med extremt höga miljöambitioner – netto noll klimatpåverkan! Celsas armeringsstål bidrar till att nå miljömålet.

Ett helt klimatneutralt byggnadsprojekt – är det möjligt? Den tuffa utmaningen har Skanska tagit sig an. I Hyllie utanför Malmö bygger Skanska ”Hyllie Terrass” som ska bli Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad. Celsa Steel Service har levererat armeringsstålet. Tolv våningsplan och 14 000 kvadratmeter. Inflyttning beräknas till våren 2023.

Hyllie Terrass
Hyllie Terrass. Bild från Cobe arkitekter

En klimatneutral byggnad

Att en byggnad är klimatneutral innebär att byggnadens CO2-utsläpp är netto-noll över en livscykel. Från tillverkningen av byggmaterialen fram till rivning. Miljömålen övervakas och verifieras av organisationen ”Sweden Green Building Council” som utfärdar certifikatet ”NollCO2”.

Armering med lågt klimatavtryck bidrar

För att uppnå miljömålet måste byggmaterialen ha så låg klimatpåverkan som möjligt. Celsas armeringsstål produceras med en av världens renaste tillverkningsprocesser – 413kg CO2/tillverkat ton armering (A1 till A3), och endast 435kg CO2 (A1 till A4) inklusive transport till byggarbetsplats. Detta bevisas genom vår tredjepartsgranskade EPD.

Celsas armering ger med andra ord en rejäl skjuts åt rätt håll för miljöambitionerna.

"Klimatkraven kommer bli allt tuffare och efterfrågan på hållbara byggmaterial kommer att accelerera under kommande år."

Det säger vår marknadschef Lucas Grönborg i en artikel i tidningen Branschaktuellt.

Grön armering och grön betong möts vid ny bro i Veddesta

Grön armering och grön betong i bro

Vilket byggmaterial bidrar till störst besparing av CO2-utsläpp? Klimatsmart armering eller klimatförbättrad betong?

I Veddesta utför Skanska ett byggprojekt med klimatförbättrad anläggningsbetong. Celsa bidrar med Europas mest hållbara armering.

I Veddesta strax utanför Stockholm bygger Skanska en grön bro. Det ”gröna” i föregående mening är så klart bildligt talat. Ordet ”grön” används frekvent i dagens klimatdebatt, och är som bekant synonymt med ”klimatsmart” –  inte en specifik frekvens av ljusvågor…

Men vad händer om man blandar grönt med grönt? I den ”bokstavliga” världen – ingenting. Men i världen av byggnadsmaterial blir resultatet supergrönt! Bildligt talat. Eller hur var det nu? Menar jag bokstavligt? Äh – utan några förvirrande metaforer – det blir klimatsmart!

Den (super)gröna bron i Veddesta

Det gamla flygfältet i Barkarby i Stockholm ersätts av ny stadsdel – ”Barkabystaden”, och en ny bro byggs för att knyta ihop stadsdelen med övriga Stockholm (läs mer på Skanskas hemsida).

I detta (och de flesta) anläggningsprojekt används mycket betong. Denna står för en stor del av ett byggprojekts CO2-utsläpp. För att förbättra klimatprestandan har Skanska valt att att använda sig av klimatförbättrad anläggningsbetong, samt Celsas klimatsmarta armering.

Så hur stor blir besparingen av CO2-utsläpp tack vare detta?

Grön armering och betong i bro
Ny grön bro på gång i Veddesta. © Skanska

Klimatförbättrad anläggningsbetong bidrar till 18% mindre CO2-utsläpp jämfört med traditionell betong.

Den klimatförbättrade betongen har i stort sett samma egenskaper som vanlig anläggningsbetong. Enkelt förklarat – andelen cementklinker minskas och ersätts av andra material, främst flygaska. Grön betong är inte dyrare och kräver inte någon nämnbar förändring i arbetssätt.

Med grön betong sparar man cirka 18 procent koldioxid.

Celsas klimatsmarta armering ger en besparing på över 60% i CO2-utsläpp jämfört med genomsnittlig armering.

Vår tillverkningsprocess för armeringsstål genererar 370 kg CO2 per ton armering. Siffran för genomsnittlig Europeisk armering är 1030 kg i skrivande stund. Siffrorna redovisas och certifieras genom tredjepartsgranskad EPD. Läs mer om vår tillverkningsprocess av armeringsstål här.

Trafikverkets krav – max 750 kg CO2/ton armering

Som en följd av Parisavtalet och klimatlagen, kräver Trafikverket ett emmisionstal på maximalt 750 kg CO2/ton vid investerings- eller underhållsprojekt. Celsas armeringsstål klarar kraven med råge (370 kg).

Vad blir den totala besparingen i CO2-utsläpp för projektet i Veddesta?

För detta aktuella projekt är besparingen:
  • ca 708 ton CO2 tack vare grön betong.
  • ca 567 ton CO2 tack vare grön armering.

En grön slutsats

Valet av grön betong gav stora besparingar i CO2-utsläpp.  Till detta tillkommer Celsas bidrag som nästan fördubblar besparingen. Slutsats: val av armeringsleverantör är viktigt om man har gröna miljöambitioner. Bokstavligt talat.