Allt fler byggprojekt försöker bli miljöcertifierade. Celsas gröna armeringsstål hjälper byggprojekt att nå miljömålen. Men hur tillverkas stålet?

Världens miljökrav

Nästan alla världens länder har anslutit sig till FN:s mål om att minska utsläppen av växthusgaser. Enligt det så kallade ”Paris-avtalet” kom världen överens om att begränsa klimatpåverkan enligt ”2-gradersmålet”. Paris-avtalet, samhällsdebatten, klimatlagen (och icke att förglömma – klimatet i sig…) har ökat medvetenheten kring hållbarhet och miljöfrågor. Så även i byggsektorn som i skrivande stund står för ca en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp (enligt Boverket) varav ca en tredjedel av det från nybyggnationer.

Att välja klimatsmart byggmaterial

Allt fler byggprojekt tar på sig miljöambitioner. Man försöker bygga så hållbart som möjligt och uppnå kraven för olika miljöcertifieringar eller hålla sig inom klimatlagens ramar. Att välja klimatsmart byggnadsmaterial är en viktig pusselbit i detta åtagande. Celsas armeringsstål är Europas miljövänligaste. Det är bevisat i vår EPD. En EPD är en tredjepartsgranskad miljövarudeklaration som används vid jämförelse av emissionsprestanda och klimatprestanda leverantörer emellan.

 

Celsa levererar Europas grönaste armeringsstål. Hur?

Men hur kommer det sig att Celsas stål har så låg klimatpåverkan jämfört med övriga tillverkare av armeringsstål? Det korta svaret är: fossilfri energi, 100% återvunnet järnskrot, återvinning av restprodukter och tekniska innovationer.

Häng med på en resa till vårt stålverk och upptäck varför vi kan leverera armering som hjälper byggprojekt att uppnå miljökrav.

Grönt stål

Liknande artiklar